Børn skal bestemme sit eget køn

Lagt på d. 21/08-22


Udskriv


Børn helt ned til nul år, skønt man ikke forventer at nogle nulårige vil gøre brug af det, skal kunne skifte juridisk køn. Og kan de ikke beslutte hvilket køn de er, eller hvis de ikke føler sig som hverken mand eller kvinde, skal de kunne få et X i passet.

Det er ikke noget nyt. Satan har længe haft det i støbeskeen. I 2014, da Margrethe Vestager var Økonomi- og indenrigsminister udtalte hun at:

Vi skal have fjernet de unødige hindringer på vejen for personer, som ønsker et juridisk kønsskifte, fordi de oplever et misforhold mellem deres biologiske køn og det køn, de identificerer sig med. At få skiftet sit personnummer til ét med et andet endetal, er en væsentlig del af et juridisk kønsskifte, og med lovforslaget får vi en ordning, som i højeste grad tager hensyn til den personlige frihed uden at kompromittere samfundsmæssige hensyn. Samtidig er jeg glad for, at vi nu imødekommer et stort og mangeårigt ønske fra de transkønnede.1

Igen for to år siden præsenterede regeringen (Mette Frederiksen) en ny lovpakke, der bl.a. krævede at:

- Transkønnede børn og unge skal have mulighed for ændring af juridisk køn (personnummer mv.).- Refleksionsperioden ved ændring af juridisk køn for personer over 18 år afskaffes.
- Det skal være muligt at få X i passet for interkønnede og personer, der ikke fast identificerer sig som værende mand eller kvinde samt for personer under 18 år.2

Således kan man nu læse i Pasbekendtgørelsen:

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at kønnet betegnes X i passet, hvis en pasansøger afgiver en skriftlig erklæring om, at ønsket om kønsbetegnelsen X er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, at vedkommende er interkønnet, ikke identificerer sig som enten mand eller kvinde, eller den pågældende dokumenterer tidligere at være blevet tildelt nyt personnummer efter § 3, stk. 7, i lov om Det Centrale Personregister.3

Før kunne 15-18årige selv bestemme sig for juridisk kønsskifte, med en refleksionsperiode på 6 måneder, og denne periode ønskes slettet sammen med at aldersbegrænsningen også fjernes. Astrid Ditte Højgaard, Cheflæge på Center for Kønsidentitet på Aalborg Universitetshospital forklarer:

Det handler om velfærd for børn i deres sociale kontekster... Hvis man kunne hjælpe de børn, der føler sig som et andet køn med at skifte juridisk køn og give dem lov til at starte i skole som den dreng eller pige, de ved, de er, så tror jeg, at vi kan gøre de få, det drejer sig om, meget gladere4

Cheflægen på Center for Kønsidentitet taler om børn, der ved de er et andet køn end de er - en fem-seksårig dreng med alle biologiske egenskaber for et menneskehankøn, der ved han er en pige. Man taber mælet. Men hun ved jo bedre, for:

Hun har gennem mange år beskæftiget sig med at have samtaler med unge voksne, der ønsker at skifte køn. Herigennem har hun tilegnet sig viden om, hvornår transpersoner første gang tænkte, at personen følte sig som det modsatte køn.
- Vores køn bliver grundlagt i os, når vi er omkring tre til fire år. Her begynder vi at have en bevidsthed om, hvilket køn vi definerer os som. Så tidligt er det. Senere kommer vores seksuelle orientering, siger hun.4

Hun har igennem sit virke fået anledning til at tale med unge voksne, og på bagrund af deres erindring fra de var tre-fire år, danner hun et professionelt grundlag for at sige at børn ned til nul år skal kunne vælge sit køn. Det er toppen af tåbelig ignorance. Hvis personerne havde bildt hende ind at de kunne huske tilbage til fosterstadiet, ville hun mon også have troet på det?

Indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen afslører ubevidst en sandhed, som de udmærket ved eksisterer, når han svarer på spørgsmålet "hvorfor det er den rette beslutning at fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte":

Der er tale om nogle tal i et cpr-nummer og i øvrigt en beslutning, som man kan lave om igen, hvis man skulle fortryde det5

NETOP - børn kan ikke beslutte hvad de vil være - det er de ikke modne til - ingen børn ved, at de er et andet køn! Regeringen vælger bare i den perverterede Woke-ånd at tage let på køn og personidentificering, og uden følelse for borgernes penge, kan børn skifte juridisk køn frem og tilbage som de forvilder sig frem til - i dag en dreng, i morgen igen en pige. 

Det er ikke kun politikere og læger der svigter. Selv Børns Vilkår bakker tåbeligheden op:

Vi har sammen med LGBT+ Danmark og Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn skrevet til ministeren, at vi mener, at det er fint at sætte grænsen ved nul år, siger Ingrid Hartelius Dall, der er juridisk seniorrådgiver i Børns Vilkår.6

Børn der ikke accepterer sin egen krop, de har brug for hjælp til at nå til accept af deres krop - det er den krop de har, og det er i den krop de skal lære at erfare og nyde sanserne - det er det gode liv. Forvirringen, smerten, den fortsatte kamp for at acceptere sig selv som ligger i al denne kønspolitik, er så ødelæggende for mennesket. 

Lyt engang til Nynne Bjerre Christensen, der som pige kun var interesseret i drengeting:

Man kan roligt sige, at jeg led af det, Etisk Råd i dag ville kalde "kønsubehag."
Det vidste jeg heldigvis ikke noget om dengang. Og heldigvis var der heller ikke stor diskussion om hverken hormonbehandlinger, juridisk eller fysisk kønsskifte. Så er jeg bange for, at jeg var hoppet på den limpind. Havde bildt mig selv og andre ind, at jeg var dreng og ikke kunne leve som pige. For det KUNNE jeg ikke dengang, men jeg SKULLE.

Men så kom kønshormonerne og gjorde deres arbejde. Vi begyndte at gå til fest og jeg begyndte så småt at se perspektivet i at være pige... Jeg blev kvinde, på min egen måde, og købte en firehjulstrækker og motorcykel. Og mødte senere en mand, der faktisk kunne lide mig, som jeg nu er, og jeg fik tre børn.7

Juridisk kønsskifte, er forløberen til biologisk kønsskifte. Børn får lov til at lege med tanken om at være det modsatte køn, og oplever at samfundet bifalder det. Jo flere børn der får juridisk kønsskifte, jo flere vil der komme til, og med tiden vil kønsoperationer eksplodere - ja, det gør de allerede:

Langt flere danskere end tidligere søger sundhedsfaglig hjælp med henblik på at skifte køn.
Og selvom indsatsen de seneste par år er blevet kraftigt oprustet, kan kønsidentitetscentrene slet ikke følge med efterspørgslen. Det skriver Ugeskrift for Læger.

Konsekvensen er, at ventetiden på hormonbehandling stiger – og at flere patienter derfor vælger at  selvmedicinere med alvorlige virkninger til følge.

I 2017 fjernede Danmark som det første land i verden transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. Behandlingen er flyttet fra psykiatrien, og hvor det eneste center for kønsidentitet førhen lå på Rigshospitalet, er to nye åbnet i Aalborg og Odense.

Hvor cirka 550 personer blev henvist i 2019, forventer de tre centre i år at nå op på cirka 900 henvisninger.8

Både individer og samfund lider under vanvittige politiske beslutninger. Tag hvilken videnskabelig færdighed som helst, og du vil opdage at der i kølvandet af den menneskelige, bedrevidende stolthed, følger tragiske ødelæggelser af det, Gud har grundlagt. 

"Dog se, det fandt jeg,
at Gud har skabt Menneskene, som de bør være;
men de har så mange sære Ting for."(Prædikeren 7:29)

Læs også artiklen "Normkritik – et oprør mod logik og natur"

1 "Transkønnede får lettere nyt personnummer", Social- og Ældreministeriet, 30-04-2014
2 "Mette Frederiksen vil ændre lov om hadforbrydelser og give mulighed for X i passet", TV 2 Nyheder, d. 22-08-2020
3 "eLov - Pasbekendtgørelsen", Kapitel 2, paragraf 4, stykke 5, elov.dk
4 "Ingen på nul år vil få juridisk kønsskifte - derfor giver det alligevel mening ifølge ekspert", TV 2 Nyheder, d. 17-08-2022
5 "Regeringen vil fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte: »Jeg har tillid til, at forældre ønsker det bedste for deres børn«", Jyllands-Posten, d. 21-08-2022
6 "Børns Vilkår bakker op om børns ret til juridisk kønsskifte", Kristeligt Dagblad, d. 17-08-2022
7 "Biologisk køn er ikke en social konstruktion. Det er en meget konkret, fysisk indretning", Jyllands-Posten, d. 19-08-2022
8 "Centre for kønsskifte fuldstændig lagt ned – ventetiden er så lang, at patienter selvmedicinerer", Berlingske Tidende, d. 14-08-2022


Debat: Børn skal bestemme sit eget køn

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Børneopdragelse [15]; Samfund [67]; Seksualitet [34];

Flere nyhedsblogs fra 2022