Nordic Prophetic Network

Lagt på d. 20/01-22


Udskriv


Frafaldet som Paulus talte om ville komme før Antikrist står frem (2. Tess. 2:3), tog alvorligt fart i begyndelsen af 1900tallet. Laodikea menighedstypen begyndte at dominere med opblomstringen af den karismatiske bevægelse, der fokuserede på åndelige gaver som profeti og helbredelse, og undlod hengivelsen til Guds Ord.

Laodikea får ingen ros af Jesus. Den er lunken, ser sig rig omend den er elendig, ynkværdig, fattig, blind og nøgen, og Jesus udspyr den af sin mund og står udenfor. Han er ikke menighedens hoved længere - det er folket der regerer, hvilket Laodikea betyder, og menighedstypen er et resultat af åndelig hunger afkoblet fra Bibelen, hvilket fører til vildfarelse, en sørgelig tilstand forårsaget af bibelsk ignorance, selvudnævnte præster, profeter og apostle, der er bibelsk illitterære.

I 2019 begyndte Pernille Liland at forme et netværk af nordiske apostolsk-profetiske tjenester, og i juni, 2021, blev det til virkelighed. Pernille er en gennemsyret falsk profet, der f.eks. mærkede Gud sige for året 2020, at det skulle være et frit år - vi skulle gå ud på nye græsgange som fedekalve, og være frie fra fortiden1. En profeti der for de naive kan betyde hvad som helst, og for de tænkende er det en gennemskuelig og særdeles uprofetisk løgn - og for de observerende er det jo det stik modsatte verden har oplevet de sidste to år, med bl.a. coronapas selv i kirkerne - og bemærk at det er en generel profeti over alle mennesker - det er et horoskop og ikke Guds stemme.

Med et selvudråbt panel af en rådgivende bestyrelse og et profetisk råd, har netværket samlet et sammensurium af titler som "apostel". "apostolsk profet", "apostolsk seer-profet", "vægter", "bønnekriger" og meget mere, hvor fjorten kvinder og fire mænd står sammen om deres mandat, som er at:

- At stå i Guds råd for vores nation
- At profetere lidenskabeligt om at bringe en hellig, åndelig vækkelse til Norden
- At oprejse den næste generation af nye profeter
- At præsentere denne tiltrængte tjeneste for kirken i samarbejde med alle andre fem-fold ministerier2

En profetisk blog, profetisk TV og ligeledes, selvfølgelig, en facebookside, som formodentlig også er profetisk. Og på den facebookside blev jeg gjort opmærksom på en profeti, et "Profetisk ord til Danmark 8. januar 2022" af Kristian Schmidt Holm, Frikirken Kairos, Vejle.

Jeg skrev en kommentar til profetien, som hurtigt blev slettet. Men jeg vil gerne vise hvor langt ude og afkoblet fra Bibelen dette profetiske netværk er. Der er så mange ting galt med den profeti der, som viser at det ikke er Gud der taler, men at Kristian i formastelighed har taget Gud til indtægt for egne fantasier.

Profetien lyder - og jeg har markeret med fed, hvad du skal bide mærke i:

Jeg hører Herren sige: "Mange af dem, der vandrer med mig, vil komme til at se mere ind i den usynlige virkelighed. Jeg åbenbarer mere og mere af mine strategier. Flere af jer ser, at jeg tager jer med ind i mit strategi-rum for at give jer indsigt og for at åbenbare mine planer for jer."

Jeg åbenbarer tider og sæsoner," siger Herren, "og jeg åbenbarer strategiske bønneemner for jer. Jeg giver jer byggeplaner for mit rige, hvordan fundamentet skal lægges, og hvordan mit hus skal rejses. Jeg forløser en ny kreativitet i at udbrede mit evangelium. Jeg sender min ild til jeres byer, ja hele landet, bed om, at den må fænge og antænde mit folk."

Herren siger: "Jeg taler til de åndelige ledere i jeres land om, at der er gamle døre, der skal lukkes, der er gamle projekter, der skal nedlægges, der er traditioner, der skal opgives, der er begrænsninger, der skal ophæves.Samtidig kalder jeg jer til at åbne nye døre. Døre så jeg kan drage ind, døre som skal stå på vid gab for min herlighed, døre som tillader det levende vand at strømme og skabe oversvømmelse. Min nåde er evig og uforanderlig, men I skal udtrykke den på en ny og frisk måde i denne tid."

"Mange vil komme til at se mine engle, mine budbærere, mine tjenere. Jeg kalder jer til at have et åbent øre over for mine engle. De bringer stadig bud for mig. Helligånden er i tæt samarbejde med dem. Tilbed dem ikke, men lyt og samarbejd med dem," siger Herren.3

1) Guds strategirum. 
Et strategirum går man ind i, for med andre at planlægge en strategi. Det er en nødvendighed for at skabe overblik og planer - alene fordi man ikke har overblik og planer.

Gud har før verden blev grundlagt, kendt historiens gang fra start til slut, og egenrådigt besluttet sig præcis for hvad Han ville gøre, og har forkyndt fremtiden for os fra fortiden. Gud har ikke noget strategirum, Hans planer og vilje findes i Bibelen, og vores nuværende tid i historien er kortlagt - detaljeret – det er ikke noget Han åbenbarer nu, hverken tider eller sæsoner – som Paulus sagde, "om tid og time, brødre! har I ikke nødig, at man skriver til jer; selv ved I jo god besked" (1. Tess. 5:1-2) - læs Bibelen, der er al information vi behøver.

2) Byggeplaner for Guds rige – fundamentet skal lægges.
Jesus sagde "på den klippe (troen) vil jeg bygge min kirke" (Matt. 18:16) og at "Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten" (Matt. 21:42) hvilket er Jesus. Salomon sagde, "Dersom HERREN ikke bygger huset, er Bygmestrenes Møje forgæves" (Sal. 127:1). 

Gud beder os ikke om hverken at lægge fundamentet for Hans rige eller bygge det. Jesus sagde, "dette evangelium om Riget skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene" (Matt. 24:14) - Riget er bygget og og fundamentet er lagt, for fundamentet er Jesus. Alt vi kan gøre er at adlyde Jesu Ord, at der i Hans navn "skal prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslagene" (Luk. 24:47) - "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple" (Matt. 28:19).

Det er Laodikea menigheden, som Kristian repræsenterer - som vil selv, hvor folket regerer - de vil bygge og bestemme - og Jesus står udenfor og banker på (Åb. 3:20).

3) Guds ild
Det, de tror de taler om, er vækkelse. Men Guds ild har intet med vækkelse at gøre. Den opæder både ofringer og mennesker, hvilket i Bibelen er et billede på Guds helligheds vrede og dom over ulydigheden, startende med ilden fra himmelen (som menighederne igennem årene har sunget meget om), der ramte Sodoma og Gomorra (1. Mos. 19:24) og Ægypten (2. Mos. 9:23-24). Ilden bruges i ofringerne til at brænde ofret, som soning for den synd der ville forårsage, at vi ville brænde i Guds dom, hvis der ikke var en substitut, nemlig Jesus. Herrens ild brød løs i Tab'era, og dræbte folket, fordi de knurrede imod Gud (4. Mos. 11:1-2), og da Guds senere havde et opgør med Israel, gik et utal direkte i fortabelse, og kom levende i dødsriget (4. Mos. 16:33), mens 250 mænd blev fortæret af ilden (4. Mos. 16:35). Gud siger at "der flammer en Ild i min Vrede, som brænder til Dødsrigets Dyb; den fortærer Jorden med dens Grøde og antænder Bjergenes Grunde" (5. Mos. 32:22). Denne ild slog på Elias’ tid ned, og fortærede 102 mand (2. Kong. 1:10-12), ligesom den uretfærdige vil kastes i den evige ild.
Når Jesus da døber med Helligånd og ild, hvad betyder det da? Teksten forklarer sig selv: "Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er end ikke værdig til at tage hans sko af; han skal døbe jer med Helligånd og ild. Sin kasteskovl har han i hånden, og han skal gennemrense sin lo og samle sin hvede i lade; men avnerne skal han opbrænde med uudslukkelig ild.«" (Matt. 3:11-12).

Hveden er et billede på liv, os der er blevet frelst og har fået evigt liv, vi samles i laden, mens avnerne, de døde hylstre, brændes med en uudslukkelig ild. Jeg vil nødig døbes med ild. Og det er ikke muligt at blive døbt med både Helligånd og ild, for det vil være som at blive både frelst og fortabt. Ilden er samme ild som brænder til dødsrigets dyb. Den ild der fortærer jorden, for at brænde al syndes historie væk: "da skal himlene forgå med brag, og elementerne skal komme i brand og opløses, og jorden og alt menneskeværk på den skal brændes op" (2. Pet. 3:10).

4) Døre der åbnes og lukkes. 
Det var det, Gud sagde om sig selv til Filadelfia, Ham "som har ›Davids nøgle‹ og ›lukker op, så ingen kan lukke i, og lukker i, så ingen kan lukke op‹:" (Åb. 3:7). Kristian profeterer at de åndelige ledere skal lukke og åbne døre - igen - det er folket der regerer, Jesus er ikke længere menighedens hoved.

5) Engle og budbringere
Det bør få alle til at spidse ører, for som Paulus siger, "Men om så vi selv eller en engel fra Himmelen forkyndte jer evangeliet i strid med det, vi har forkyndt jer — forbandet være han!" (Gal. 1:8) Denne profeti er i strid med det, disciplene forkyndte. Gud Rige er bygget, og hjørnestenen, eller fundamentet er lagt. Nordic Prophetic Network lægger et nyt fundament, bygger et nyt rige - og det er ikke Guds.

Mormonbevægelsen, Moonbevægelsen og Islam er bevægelser, der er forkyndt af engle.

Når det kommer til titlen apostel, er det vigtigt at forstå at Gud ikke kaldte os til at gøre folkeslagene til apostle. Vi er disciple. Apostlene grundlagde menigheden med Guds Ord i nedskreven form, og der kan hverken føjes til eller trækkes fra det, de gav os. Læs mere om det her, Konfirmation.

Der er meget mere at sige om den vildfarelse dette netværk præsenterer. Alle medlemmerne gør det de er passionerede for (et ord de bruger meget), og det er præcis det den nye apostolske reformation, antændt af Satan selv, gør - kirken skal bruge mennesker til det de er bedst til. Men i Guds rige, tager Han det der er dårskab i verden, "for at gøre de vise til skamme, og det, der var svagt for verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme" (1. Kor. 1:27). Læs mere om det i artiklen Målrettet søgerfølsomhed - verdens invasion af menigheden.

1 "Profetisk Bøn for dit 2020", Youtube d. 22-04-2020
2 "Nordic Prophetic Network"
3 "Nordic Prophetic Network", Facebook, d. 19-01-202Debat: Nordic Prophetic Network

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

 • Morten Torn
  d. 12-02-2023; kl. 17:25

  Den 18 marts 2023 vil Nordic Prophetic network holde et møde i Citykirken i Århus (pinsekirken) Jeg vil på det kraftigste fraråde folk at deltage i dette. Lad os bede om at folk som deltager vil se, at det er falsk lære og at de kun fokuserer på tegn og undere og ikke noget om frelse og erkendelse af synd ligesom de ikke prædiker om eskatologi og endetiden. Det er falsk lære der prædikes, og det tager sit udspring i falske profeter fra USA som alle tilhører NAR bevægelsen. De elsker ikke Guds ord, men vil hellere fokusere på egne ord og fremkommer år efter år med profetier som ikke bliver til fakta, eller også er profetierne så vage at de ikke vil kunne testes med Guds ord bibelen. Lad os bede om at dem som er involveret vil se lyset og at de vil holde sig til bibelen, og vende sig bort fra disse falske profeter som præger tiden, og mange frikirker som ser op til Hillsong og Bethel samt en lang række falske profeter.

 • Morten Torn
  d. 25-10-2022; kl. 17:01

  Tak for en seriøs afklaring omkring Nordiv Prophetic Network.   
  Jeg har hørt på og fulgt med i hvad Sharon Stone og Emma Stark har sagt i flere år.
  Det et ganske enkelt nemt at afgøre om det de siger er bibelsk når de stiller sig bag prædikestolen - læg mærke til hvor meget de bruger bibelen - vurder om de understøtter deres prædiken med Guds ord (uden at fordreje Guds ord) .'
  De har meget mere travlt med at fremkomme med en lang række tågede hjemme-bryggede profetier som ikke går i opfyldelse, og som ikke er i tråd med bibelen. Dertil skal nævnes at de ALDRIG nævner nogle af de tusinder at bibelske profetier vi har fået direkte i Guds ord.

  Det er næsten tragi-komisk at dette Nordiske profetiske netværk på trods af deres falske lære, selv er blevet en profetisk virkelighed, som bibelen direkte advarer imod, da bibelen jo siger at de falske profeter vil komme INDEFRA kirken selv - og det er præcis det vi ser ske i MANGE kirker idag.

  Lad os bede om at disse mennesker må se sandheden en dag, og omvende sig fra det de gør idag, og tage bibelen med på prædikestolen, ikke for at tale egne ord, men alene Guds ord som er salt for vores liv og en lygte for vor sti.

  Al ære til Gud 

 • Gatia
  d. 26-01-2022; kl. 21:04

  Hej Kim
  Jeg fandt det her billede, og kom i tanke om nogle Bibelvers: 

  Lupii r?pitori sunt cei care pierd sufletele cu erezii nimicitoare: mântuirea nu se poate pierde, nu exist? c?dere din har etc – protest baptist

  Matt. 7:15, 16: "Vogt jer for de falske profeter, som kommer til jer i fåreklæder, men i deres indre er glubske ulve. Af deres frugter skal I kende dem." 

  2 Peters brev 2:1, 2: Men der optrådte også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil liste fordærvelige vranglærdomme ind, idet de endog fornægter den Herre som købte dem, og bringer hastig undergang over sig selv.
  Mange vil følge dem id deres løsagtighed, så sandhedens vej for deres skyld vil blive spottet.

   1 Johannes brev 4:1: I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud; thi mange falske profeter er draget ud i verden.  Man har det svært ved at tro at en prædikant kan være en ulv klædt i fåreklæder, men det er det Bibelen lærer os! At de findes.  


  Kærlig hilsen Gatia 

 • Nina
  d. 23-01-2022; kl. 09:58

  Kære Kim

  Tak for at du gør opmærksom på disse profeter. Jeg følte Gud advarede mig, fik en pludselig tilskyndelse til at læse og se om der var nyt her på Tagryggen… og ja jeg vågnede for alvor op. For jeg fulgte Nordic Prophetic Network på Facebook og har læst og hørt en del af deres opslag. Har hele tiden tænkt der manglede Jesus Kristus, og det var hult, tomt og en masse ævl og snakken om ingenting. Men jeg var også ved at blive narret, tænkte at de var i Guds tjeneste. Takker Herren for at holde os vågne i disse alvorlige tider. Være stærke, holde os i tæt nærvær med Jesus Vor Frelser Amen. 
  Gud velsigne dig. 
  Nina 
 • Gatia
  d. 23-01-2022; kl. 22:09

  Hej Nina
  Prøv og tænk på det her vers:

  og granskede daglig skrifterne, om dette forholdt sig således.

  Som Kim sagde, det er vigtigt at være kritisk over det vi ser og hører. Derfor er det meget vigtigt at kende Guds Ord, at kende godt Gud og Jesus og deres vilje. Hvordan kan jeg være kritisk over det jeg ser og hører, hvis jeg ikke kende Bibelen? 
  Jøderne i Berea er den bedste eksempel: de undersøgte daglig Skrifterne for at se om det de hørte var rigtigt. Der er også det vi skal: at undersøge om det disse profeter siger er rigtigt, om det passer med Bibelens budskab. 
  Der er mange ting som ikke passe med Bibelens budskab her i Kristians profeti: For eks:

  1) Gud har åbenbaret ALLE Sine planer for verden og mennesker i Bibelen. Bibelen er perfekt.  Vi har ikke brug for flere planer.  Bibelen advarer os om at tage eller lægge noget til Guds Ord. Og vi kender også konsekvenserne hvis vi gør det.  Men det er præcis det Kristian gør. Han gør Gud til løgner, når han påstår at Gud siger at Han vil åbenbare flere planer for nogen. Enten lyver Kristian selv fordi han ikke er bange for Gud, eller er der en dæmon der taler til ham, og han tror der er Gud. 
  2) En anden ting: er det først nu, efter 2000 år, at fundamentet for kristendom skal lægges?  3) Hvor står der noget om strategiske bønneemner i Bibelen? Hvor står der noget om strategier i Bibelen? 
  4) Er det os der skal bygge Guds rige, eller er det Jesus der gør det? 
  5) “ Jeg forløser en ny kreativitet i at udbrede mit evangelium.”  Kristian påstår at Gud sagde det. Hvis Gud forløser en NY KREATIVITET i at udbrede sit evangelium, det må være fordi den måde Evangelium skulle udbredes i Bibelen duer ikke mere. Nu laver Gud selv om på Bibelen ifølge Kristian. Gud fandt en ny måde i at udbrede Evangelium, fordi den første som er i Bibelen due ikke! 
  6) Samtidig kalder jeg jer til at åbne nye døreDøre så jeg kan drage ind, døre som skal stå på vid gab for min herlighed, døre som tillader det levende vand at strømme og skabe oversvømmelse.  Er det os der skal åbne døre for Jesus? Jesus er døren! Vi skal ind af den smalle dør. Har Jesus virkelig brug for os til at åbne døre for Ham? Er det os der skal hjælpe Ham for at drage ind?  Den levende vand strømmer ud af hjertet og ikke af døren! 
  7) Læg mærke til den tekst: Herren siger: "Jeg taler til de åndelige ledere i jeres land om, at der er gamle døre, der skal lukkes, der er gamle projekter, der skal nedlægges, der er traditioner, der skal opgives, der er begrænsninger, der skal ophæves. Samtidig kalder jeg jer til at åbne nye døreDøre så jeg kan drage ind, døre som skal stå på vid gab for min herlighed, døre som tillader det levende vand at strømme og skabe oversvømmelse. Min nåde er evig og uforanderlig, men I skal udtrykke den på en ny og frisk måde i denne tid."

  Læg mærke til følgende i teksten:

  - gamle døre skal lukkes. Hvilken døre? 
  - gamle projekter skal nedlægges 
  - traditioner der skal opgives. Er de trofaste kristne gammeldags? 
  - begranskninger der skal ophæves. Hvilken begranskninger? Skal vi være mere toleranter over for verden, homoseksulle og lesbiske? 
  - ny døre, ny døre… Til hvem ny døre? Til homoseksulle og læsbiske? Til verden? 
  - vi skal udtrykke Nåden på en NY og FRISK måde I DENNE TID

  Er den Evangelium vi kender ikke gyldig mere? 
  Hvad betyder det at udtrykke Nåden på en NY og FRISK måde? Er den blevet gammeldags? Duer den ikke mere? 
  Milioner af mennesker blev frelst igennem Bibelen og Guds rene Ord. I mine ører lyder det som om Antikrist selv taler igennem Kristian og han forkynder en anden Evangelium. Den gamle skal væk. Der skal laves plads til en anden Evsngelium. Sådan lyder det i mine ører. 
  Det var ikke meningen at skrive så meget, men jeg kunne ikke stoppe da jeg begyndte at skrive. 

  Må Gud hjælpe os at være helt trofaste over for Ham og Hans Ord. 
  Må Gud velsigne dig. 
  Jeg håber du tage det her som en opmuntring. 
  Kærlig hilsen Gatia 
 • Nina
  d. 23-01-2022; kl. 22:23

  Kære Gatia

  Tak for din kommentar, jeg er helt enig med dig. Guds fulde rustning og lade os lede af Helligånden. Er meget der skurrer når vi her virkelig gransker “profetien”, søg altid visdom hos Herren i Ordet. Amen. 
  Guds fred og velsignelse, og må vi være til opmuntring for hinanden. 
  Nina 
 • Kim Andersen
  d. 23-01-2022; kl. 18:19

  Hej Nina.

  Det er jeg glad for du fortæller. Det du tænkte var rigtigt, og det er vigtigt at være kritisk - særligt når det er mennesker der påstår at de taler på vegne af Gud. 

  I Guds øjne er det selvfølgelig af stor alvor, når folk som dem profeterer med påstanden om at det er Gud der taler, uden det er Gud. Og med ord vi ved er fra Gud vil jeg sige til dig:

  "den Profet, der formaster sig til at tale noget i mit Navn, som jeg ikke har pålagt ham at tale, eller taler i en anden Guds Navn, den Profet skal dø! Og hvis du tænker ved dig selv: "Hvorledes skal vi kende det Ord, HERREN ikke har talt?" så vid: Hvad en Profet taler i HERRENS Navn, uden at det sker og indtræffer, det er noget, HERREN ikke har talt. I Formastelighed har Profeten udtalt det, og du skal ikke være bange for ham!" (5. Mos. 18:20-22).

  Med de uspecifikke profetier de kommer med, har vi ingen redskaber til at bedømme om det er sandt, dermed ved vi, at det ikke er Gud der har talt. De taler i en anden guds navn, en gud der vil have lagt et nyt fundament, et andet end Kristus - så forbandet er de!
 • Nina
  d. 23-01-2022; kl. 20:34

  Kære Kim Tusind tak for dit uddybende svar, det er et fantastisk skriftsted du henviser til, og som jeg tager meget alvorligt. 
  Guds fred. 
  Nina 

 • Simon Sørensen
  d. 21-01-2022; kl. 07:20

  Kære Kim 

  Skriver lige kort. Mange tak for det sidste indlæg hvor du advarer om Nordic profetic network. Jeg er helt enig og har længe haft en stærk mistanke om at noget var lige godt for smart. 

  Tak for gode artikler jeg og flere andre altid læser. 

  Guds fred 
  Simon 
 • Gatia
  d. 21-01-2022; kl. 21:35

  Hej Simon
  Jeg er rigtig glad for du skrev det kommentar til artiklen, og er glad for det du skrev. Jeg er også helt enig med artiklen, og det er dejligt at høre at der er flere der kan se hvad der kommer fra Gud og hvad der kommer fra Satan. 
  Det har været en opmuntring for mig at se at der stadigvæk findes kristne som er trofaste til Guds Ord. 
  Må Gud velsigne dig. 
  Kærlig hilsen Gatia
 • Kim Andersen
  d. 21-01-2022; kl. 15:54

  Hej Simon.
  Selv tak for dine tilkendegivelser.

  Jeg er forundret over at den slags der stadig eksisterer. For mere end 25 år siden, da jeg bevægede mig i de kredse der og fik erfaring med frafaldet, var talemåden den samme. Man kan høre på sproget hvor de mennesker hører til - Pernille Liland der siger, "jeg bare mærker", er identisk med måden vi talte på den gang - den der "jeg bare" er en rygradstalemåde "jeg bare takker dig", "jeg bare befaler" - det er den samme dæmoniske kraft de alle er under.

  Vi tales ved.

  Kærligst
  Kim


Relaterede nyhedsblogs

Falsk religion [82];

Flere nyhedsblogs fra 2022