Elitens ledesten er sønderslået

Lagt på d. 14/07-22


Udskriv


Flere af artiklerne på denne side, refererer til elitens ledesten, eller Amerikas Stonehenge / Georgia Guidestones i Elberton, USA, da de siden 22. marts 1980 har stået som en skændsel for verden med 10 vederstyggelige, menneskefjendske bud. Nu er de blevet væltet og hvad skal vi lægge i det? Der er holdninger lige fra at det er Gud der med lynet har ødelagt dem, til at det er oprørere der har fået nok af elitens dominans, til at det er eliten selv der sender de indviede et budskab.

Først ganske kort om monumentet:

Når man bevæger sig med uret rundt om monumentet fra ret nord, er de 10 bud skrevet på: engelsk, spansk, swahili, hindi, hebraisk, arabisk, kinesisk og russisk. Budene lyder:

 1. Bevar menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
 2. Vejled reproduktion klogt og forbedre sundhed og mangfoldighed.
 3. Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
 4. Styr lidenskab, tro, tradition og alle ting med tempereret fornuft.
 5. Beskyt mennesker og nationer med retfærdige love og retfærdige domstole.
 6. Lad alle nationer styre internt ved at løse eksterne tvister i en verdensdomstol.
 7. Undgå smålove og ubrugelige embedsmænd.
 8. Afvej personlige rettigheder med sociale pligter.
 9. Sit pris på sandhed, skønhed, kærlighed, og søg harmoni med det uendelige.
 10. Vær ikke en kræftsygdom på jorden. Giv plads til naturen. Giv plads til naturen.

Disse bud skal læses med elitens briller, og med det første og største bud i kontekst, og ikke mindst Gaia religionen i mente, hvor alt skal foregå i beskyttelse af Jorden - hvor mennesket, til hvem Gud gav Jorden, efter elitens sataniske tanker og holdninger er en cancer for Jorden. Med andre ord:

 1. Iværksæt globalt massemord, indtil kun en halv milliard mennesker er tilbage.
 2. Anspor til ægteskab af samme køn og abort, så kloden kan være sund og fuld af farverig mangfoldighed.
 3. Foren mennesket med ét sprog, gør dem rodløse og nedbryd nationer.
 4. Forbyd ægteskaber, kristendom og alle gudfrygtige ting med human dødsdom.
 5. Beskyt jorden mod mennesker og nationer, med moderjordbeskyttende love og domstole.
 6. Lad alle nationer selvstændigt sende domsafgørelser til en elitær verdensdomstol.
 7. Undgå nationale smålove og ubrugelige embedsmænd, og underlæg verden elitens globale domstol.
 8. Afvej personlige rettigheder med et socialt pointsystem, hvor personlig forbrug, et CO2-regnskab, definerer borgernes frihed.
 9. Underlæg hele verden elitens narrativer, som skønhed, kærlighed og harmoni med det uendelige.
 10. Vær ikke en kræftsygdom på jorden. Indfør streng kontrol med befolkningsvækst, og underlæg mennesket naturen. Naturen skal have førstepladsen.

Fire knap 6 meter høje granittavler, i alt ca 108 ton, blev rejst for 42 år siden, med disse 10 bud, betalt af en mand under pseudonymet R.C. Christian, eller Robert Christian. I en lejet bil tog han under fuld anonymitet, på vegne af en hemmelig organisation, fat i Wyatt Martin, tidligere bankbestyrer for Granite City Bank, for at åbne en bankkonto hvorigennem opførelsen af monumentet skulle finansieres. Wyatt mener at R.C. var kristen (derfor R.C. Christian) og at de 10 "opskrifter" ikke var andet end vejledning til menneskeheden, skulle et atomvåbenholocaust forekomme så civilisationen skulle genopbygges. Der er dog ikke meget der peger i retning af at R.C. skulle være kristen - der er intet kristeligt i hverken hans hemmelige identitet eller budskaberne som peger i retning af at han og hans hemmelige organisation, er antikristelig. Og de folk han kontaktede for at iværksætte både monument og dedikationen af landjord, var både frimurer og shriners (et hemmeligt brodersamfund tidligere kendt som den ældgamle arabiske orden af de adelige i den mystiske helligdom).

R.C. ville give Wyatt Martin indsigt i filosofien bag monumentet og forklarede "Jeg har været alle steder i verden, de meget fattige lande som Bangladesh, Indien, og det har været et projekt 20 år under vejs i mit hoved, og jeg vil lave det for menneskehedens bedste"1. Det er ikke de eneste ord fra hestens egen mund der findes. Og lad mig give dig et par eksempler så du kan få en smag af hvor han kommer fra. Elberton Granite Finishing Co., Inc, udgav i 1981 en guide til ledestenene2, hvor denne hemmelige gruppe udtaler sig i stærke New Age vendinger. Under overskriften "Formålet" siger de (og hav her deres 10 bud i mente, om hvilke de siger "Vi mener, at den indeholder selvindlysende sandheder... Vi tror, at vores forskrifter er sunde. De skal stå på deres egne fortjenester... de vil i mindre grad fremskynde fornuftens kommende tidsalder"):

Det er meget sandsynligt, at menneskeheden nu besidder den viden, der er nødvendig for at etablere en effektiv verdensregering. På en eller anden måde skal den viden udbredes i hele menneskehedens bevidsthed. Meget snart skal vores menneskelige families hjerter røres og varmes, så vi vil hilse en global ledelse med fornuft velkommen... Befolkningspresset vil snart skabe politisk og økonomisk krise i hele verden. Disse vil gøre opbygningen af et rationelt verdenssamfund vanskeligere og samtidig mere nødvendig... Lad os etablere ordentlige prioriteringer... Den forestående krise kan gøre menneskeheden villig til at acceptere et verdenslovsystem2

Det er ord gennemsyret af Antikrists ånd, og realiseringen af deres tanker vil munde ud i den globale ledelse under Antikrist, som Gud har advaret os om: "der blev givet det (dyret, Antikrist)magt over alle stammer og folk og tungemål og folkeslag" (Åb. 13:7). Og der er også rigeligt med New Age snak som:

Vi bekender os ikke til nogen guddommelig inspiration ud over det, der kan findes i alle menneskers sind. Vores tanker afspejler vores analyse af de problemer, menneskeheden står over for i denne gryende atomalder. De skitserer i generelle vendinger visse grundlæggende skridt, som skal tages for at etablere en velvillig og vedvarende ligevægt med universet for menneskeheden... Det uendelige omslutter alt, hvad der eksisterer, selv kamp, konflikt og forandring, som kan afspejle uroligheder i selve Guds sjæl

Der er ingen uroligheder i Guds sjæl, og denne gud de taler om, er menneskets samlede bevidsthed adskilt fra Skaberen.

Mens gruppen forsøger at udtrykke værdi for det menneskelige liv, skinner det klart og skræmmende tydeligt igennem at de er menneskefjendske (bud #2) og at liv kun giver mening når de godkender det - og kontrollen over befolkningstallet, bør sættes over alt andet:

I 1980, da disse sten blev rejst, var det mest presserende verdensproblem behovet for at kontrollere antallet af mennesker. I de seneste århundreder har teknologi og rigelige med brændstof muliggjort en mangfoldiggørelse af menneskeheden langt ud over, hvad der er fornuftigt eller bæredygtigt i længden... Det er et presserende behov for at kontrollere vores reproduktion... Det vil kræve store ændringer i vores holdninger og skikke... Næsten alle nationer er nu overbefolket i form af en evig balance med naturen... Under disse omstændigheder er reproduktion ikke længere udelukkende et personligt anliggende. Samfundet skal have en stemme og en vis retningskraft til at regulere denne vitale funktion... Ingen person bør bringes til verden uønsket og unødvendig. Intet barn bør undfanges gennem skødesløshed. Hvis hvert liv skal have værdi, skal enhver undfangelse være en del af en ordnet plan for to forældre, der er bevidste om deres ansvar over for det barn og over for samfundet

Angående bud #3, et nyt levende sprog, mener de vitterligt et nyt sprog, som mennesket selv definerer så også maskiner kan forstå det, hvilket giver mening i elitens iver efter kunstig intelligens, et fremherskende element i den Store Nulstilling:

Vi opfordrer indtrængende til et verdenssprog... Intet eksisterende sprog er blevet bevidst designet igennem en menneskelig indsats. Der er blevet gjort forsøg, men har en tendens til at tilpasse sig eksisterende mønstre i stedet for at arbejde ud fra et helt nyt grundlag. Sprog, der tales bredt i dag, har udviklet sig på måder, der afspejler vores indre natur, som den hidtil har udviklet sig på livets træ. De fortsætter med at ændre sig og udvikle sig, som om de også var levende væsner.

Vi foreslår, at forskere over hele verden nu begynder at etablere et nyt grundlag, hvorpå senere generationer kan udvikle et helt nyt universelt sprog for mænd og maskiner. Det vil blive tilpasset til vores talemekanismer og til de sproglige evner og mønstre, der er indprentet i vores nervesystemer.

Med passende stabiliserende mekanismer kan en fælles tunge for alle nationer en dag spænde over kløfter, som ellers ville splitte den menneskelige familie. Det vil muliggøre den nøjagtige overførsel af menneskelig tanke gennem tidens lange rækkevidde. Det behøver ikke blive talt af alle. Det vil være mest nyttigt for dem, der bygger bro over internationale barrierer, og for forskere, der fortolker fortiden i en fjern fremtid. Det vil hjælpe med at bevare enhed i mangfoldighed

For at beskytte menneskeheden fra hurtig undergang, forvirrede Gud sproget i Babel, da folket vendte sig imod Ham ganske kort efter syndfloden. I det ligger også, at vi som faldne mennesker er så begrænsede at vi har behov for at høre til. En lille verden i den store verden, hvor sprog og traditioner binder os sammen. Derfor vil en globalisering ikke fungere, men efterlade os rodløse. Det er præcis det Satan og hans vasaller ønsker. Satan ønsker selvsagt et forenet sprog igen, men et sprog afsondret fra Guds etablerede sprog fra Babel. R.C. Christian er ikke helt så ambitiøs, og åbner op for at sproget som minimum behøves for eliten, et sprog de og deres forskere skal kommunikere med - dvs. et ophøjet, indviet sprog for Satans håndlangere. Eliten vil være Gud, de vil designe og kontrollere alt ved mennesket - immunforsvaret, sproget, tankerne, kroppens evolution - vi er deres kvæg, som de dikterer en plads både fysisk og åndeligt i verden.

Der er meget mere at gengive i det dokument, men jeg har her givet rigeligt til at forstå hvor R.C. Christian kommer fra. Hvis du vil vide mere om ham, kan du læse hans bog, "Common Sense Renewed".

R.C. tog fat i Joe H. Fendley, daværende ejer af Elberton Granite Finishing Company og medlem af frimurerne og Shriners, for at han skulle være den faglige bag tilblivelsen af ledestenene. Sammen med hans ven og logebror i både frimurerne og shriners1, Frank Coggins, der havde årelang erfaring i granitindustrien, valgte R.C. det endelige område i Elberton hvor ledestenene skulle rejses.

Et par meter vest for monumentet, er der en ekstra granitsten i niveau med jorden som siger om budene, "Lad disse være rettesnore til en tidsalder af fornuft".

Denne "tidsalder af fornuft" er også vandmandens tidsalder, den tidsalder New Age i årtier har set frem til, som i okkult forståelse er en diametral modsætning til fiskens tidsalder, en tidsalder af tro som nu er bag os, erstattet af en ny tid med viden og videnskab, som mere er en antikristelig religion der søger at eliminere Gud, end videnskab. Jesus viste Johannes at dyret, Antikrist, kommer op af havet (Åb. 13:1) og det er derfor ikke tilfældigt at okkultisterne hungrer efter vandmanden.

Af samme årsag har disse ledesten trukket udøvere af heksekraft og satanisme til, som har forsøgt at overtage monumentet, hvilket er en stærk indikator for at der er okkultisme og ikke kristendom bag projektet.

Om ødelæggelsen af monumentet:

Ledestenene ødelægges


På denne video ses en bombe eksplodere ved monumentet, som river den ene af de fire sider i stykker. Det er en underlig video der er klippet sammen fra to forskellige vinkler. Det kan undre man har videooptagelse fra to sider, uden at have video af personen der plantede bomben, særligt når kameraerne var sat op netop som forebyggelse af vandalisme.

Optagelserne blev opnået på grund af tidligere hærværk på stedet, hvilket førte til en beslutning om at placere kameraer i nærheden af monumentet, sagde Chris Kubas, den administrerende vicepræsident for Elbert Granite Association.3

Kl. 04:03:33 eksploderer bomben, og ti sekunder efter, ses en sølvfarvet Sedan køre væk.


Samtidig er der observeret en person, man mener har plantet bomben.


Flere timer efter ødelæggelsen, blev en rendegraver brugt til at udjævne resten af monumentet af sikkerhedsmæssige årsager.

Ledestenenes endelige


Hvem ødelagde ledestenene?

Der er intet der tyder på at det var et lyn, hvormed Gud ødelagde monumentet. Jeg tror den tanke og ide kan ignoreres.

Én teori er, at fordi Kandiss Taylor, en republikansk guvernørkandidat i Georgia, for et par måneder siden lavede en kampagneannonce, der hævdede at en satanisk 'Ny Verdensorden' har overtaget verden, så er vandalister blevet ansporet til at ødelægge monumentet:

Taylors annonce blev udgivet sammen med et tweet, der udråbte hendes kandidatur til at 'stå op mod den Luciferanske kabale' og 'bringe det sataniske regime i knæ.'4

På hendes side skriver hun:

På min første dag som guvernør i Georgien, vil jeg gøre tiltag for at NEDBRYDE vores fjendes dæmoniske planer. Den sataniske dagsorden er IKKE velkommen i vores stat.

Støt min kamp ved at bidrage, og se, hvordan jeg forvandler Georgia Guidestones til støv!5

At ledestenene har noget med eliten at gøre, bliver i medierne fremført som en konspirationsteori fremført af Alex Jones og QAnon. Det er dog synligt for enhver der kan læse og forstå, at budskaberne på ledestenene bebuder elitens planer for en ny verden.

En anden teori er, at det er eliten selv der sender et budskab, og det er med okkult numerologi. Jeg har ikke den dybe indsigt i tallenes fulde okkulte betydning, men har set nok til at forstå at tal er vigtige for den okkulte verden. Jeg giver her et lille indblik i tankerne bag det.

Det ene tal er de 42 år monumentet fik lov at stå, og det andet er tidspunktet 04:03:33 hvor 333 også har en okkult betydning, tillige med det tredje, datoen 6/7 som giver 13 - alle vigtige tal for okkultister.

42 er et tal forbundet med Antikrist, og Ethelbert William Bullinger fortæller at:

"En vigtig del af hans (antikrists)karriere vil vare i 42 måneder (Åb. 11:2; Åb. 12:5), og dermed er dette tal fastsat til ham. Et andet af Antikrists tal er 1260 (se Åb. 11:3; Åb. 12:6), og det er 30 X 42.

Dens faktorer er seks og syv (6 X 7 = 42), og dette viser en forbindelse mellem mennesket og Guds Ånd, og mellem Kristus og Antikrist:

 - Toogfyrre stadier af Israels vandringer6 markerer deres konflikt med Guds vilje.
 - Toogfyrre unge mænd hånede Elias' himmelfart til Elisa, 2. Kong. 2:23-24.

Da det er et multiplum af syv, kunne det antages, at det ville være forbundet med åndelig fuldkommenhed. Men det er et produkt af seks gange syv. Seks er derfor tallet på mennesket og menneskets modstand mod Gud, og 42 bliver derfor betydningsfuldt for udførelsen af menneskets modstand mod Gud.

Der kan være noget mere i den almindelige sætning om, at tingene er alle "seksere og syvere". Det er de virkelig, når mennesket er blandet op med Guds ting, og når religiøst "kød" beskæftiger sig med åndelige ting
.7"

Jesus var 33 da han døde, og sætter man endnu et tretal på, som betegner antal dage han var i graven, får okkultisten 333, som er forbundet med død, opstandelse og himmelfart. Okkultister mener at:

"i åndelig numerologi er tallene 11, 22 og 33 de tre 'mestertal', hvor det højeste er 33 ... Dette højeste af mestertallene var alderen for den mesterindviede (Jesus) ved hans død, opstandelse og himmelfart, hvilket giver mere esoteriske accenter. '33' symboliserer den højeste åndelige bevidsthed, som mennesket kan opnå... Kristus lå i graven i tre dage efter sin korsfæstelse, et symbol for os på de skridt, mennesket skal tage for at blive genfødt. Tallet '333' taler om død, opstandelse og himmelfart.8"

I okkult tankegang er det det ultimative tal for okkult åndelig kraft. Tåbeligheden i det skinner tydeligt frem for os der kender Bibelen, for Jesus tog ikke til himmelen før efter 40 dage (Apg. 1:3). Men for okkultister er dette tal en mytologisk repræsentation af at blive født igen, for at kunne se Guds kongerige, hvilket samme forfatter forklarer, "Hvor mange har egentlig forstået ordene: 'Hvis ikke et menneske bliver født på ny, kan han ikke se Guds rige'" - og med dette kongerige menes ikke Skaberens, men Antikrists.

13 er superladet med kraft og symbolik. Det er tallet for fordærvelse og oprør mod Gud. Illuminati’s pyramide-logo har 13 trin op til det altseende øje, et symbol for Satan selv. Tallet 1 taler om enhed, mens 3 taler om treenigheden, eller guddommelig perfektion, og i okkultisme er det Satan, den falske profet og Antikrist, som i enighed (sammen med de ti konger der giver Antikrist deres kongemagt, Åb. 17:13-17) vil føre verden i det ultimative oprør mod Gud i trængslen.

Ødelæggelsen af ledestenene ligner satanismes efterligning af Gud. Ligesom de første tavler med 10 bud blev skrevet af Gud selv (2. Mos. 31:18, 2. Mos. 32:16) på begge sider (2. Mos. 32:15), og ligesom de blev knust (2. Mos. 32:19), er disse ledesten indgraveret på begge sider med 10 bud, skrevet af en hemmelig person og nu er de også knust.

Guds tavler indledte en tid med lov og orden, mens Satans tavler indleder en tid med ugudelighed og kaos. Det virker sandsynligt, at ødelæggelsen af ledestenene er et signal til verdens satanister, at den nuværende tidsalder er ved at afslutte, og at Antikrists tid nu er klar til at begynde.

Under alle omstændigheder ulmer alt i verden af nedbrydelse og ophør. Verden vi kendte før 2019, den er i frit fald mod afgrunden, og det fortæller os der kender Jesus, at snart skal vi hjem. Omend den kommende tid vil blive svær og stormfuld, så giver håbet om at vi snart skal hjem, kræfter til at repræsentere Jesus til det sidste. Må vi alle stå fast i tro på og bekendelse af Hans vidunderlige navn. Han er vejen ud af Satans håbløse domæne.

1 Fra dokumentaren "Dark Clouds Over Elberton: The True Story of the Georgia Guidestones"
2 "The Georgia Guidestones Guidebook", PDFCOOKIE
3 "Video Shows Suspect Leaving Explosive Device at Georgia Guidestones, GBI Says", The Epoch Times, d. 08-07-2022
4 "Republican Georgia governor candidate claims a 'Satanic regime' controls the world", American Independent, d. 02-05-2022
5 "ExecutiveOrder10", kandisstaylor.org
6 "Stations of the Exodus", Wikipedia
7 "Number in Scripture", E.W. Bullinger, side 268.
8 "The Secret of the Illuminati", Elizabeth van Buren, side 161-163


Debat: Elitens ledesten er sønderslået

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

 • Jonas
  d. 15-07-2022; kl. 18:27

  Hej, tak for din aktuelle artikel.
  Jeg undres over symbolikken i tallet 42 som du redegør for. Jeg forstår at den okkulte verden ved noget om 42 måneder. Ved du hvad de mener der sker på bagkanten af de 42 måneder? De tror jo ikke på Bibelen. Herover antydes det at de allerede nu ved, at AKs tid er kort. Så undres jeg virkelig over at de vil følge ham, for så er han jo ikke den stærkeste, altså sejrherren ..?
  Både fisk og vandmand kommer fra havet. Vil du uddybe hvad de to tidsaldre symboliserer og betyder?I Daniel 12,11 er der fastsat 1290 dage fra offeret stopper til ødelæggelsens vederstyggelighed opstilles i templet. De 1260 dage (42 måneder) starter derfor efter 30 offerfri dage. Kender vi planer overhovedet for offerstart? Jeg tænker at de daglige ofringer der går forud for de 1290 dage vil være i det tredje tempel. Så uanset de budskaber der måtte være i ødelæggelsen af ledestenene, må vi afvente templets opførelse inden Jakobs trængsel kan initieres.Bh Jonas
 • Kim Andersen
  d. 15-07-2022; kl. 20:37

  Hej Jonas.

  Hvad tror eliten der sker efter trængslen… Det et et godt spørgsmål. Siden tidens begyndelse, har Satan forsøgt at overtage skabelsen. Og han har haft sine menneskelige agenter igennem alle tider. Der er et ordsprog der siger ”som fanden læser Bibelen”, og det giver genklang i virkeligheden hvor eliten holder Bibelen for en særlig bog. Frimurerne ophøjer Bibelen, men læser den ikke som os der har Guds Ånd. 

  Hvad end de tror, så fortæller Gud os at de til slut vil rejse sig mod Ham og mod Jesus, ”Jordens Konger rejser sig, Fyrster samles til Råd mod HERREN og mod hans Salvede: "Lad os sprænge deres Bånd og kaste Rebene af os!"” (Sal. 2:2). De vil gøre sig helt fri af Gud, og selvom fortsættelsen er klar og tydelig, hvor Gud siger til Jesus ”med Jernspir skal du knuse dem og sønderslå dem som en Pottemagers Kar!”, så ender de med at stå med deres verdensmilitær for at bekæmpe Gud. 

  Hvad fik Satan til at forsøge at friste Jesus og få Ham til at tilbede sig? Han vidste hvad Gud havde sagt - Jesus skulle knuse hans hoved, men alligevel forsøger han. Hvad får eliten til at følge Satan - løgne og løfter, falsk bevisførelse og den sædvanlige had mod Skaberen uden grund!

  Jeg tror de holder det for en plan, at Antikrist skal bruge 7 år på at omforme verden til deres version af et samfund. Efter de 7 år er planen at frigøre sig fra Gud og selv sidde på klodens tinde som regenter med denne verdens fyrste.

  Ang. fiskens og vandmandens tidsalder, mener jeg at det er blevet uddybet: vandmandens tidsalder er i okkult forståelse i diametral modsætning til fiskens tidsalder, som er en tidsalder af tro, mens vandmandens tidsalder er en tid uden tro med viden og videnskab – som begge dele bør sættes i store citationstegn.

  Med hensyn til ofringerne, så er det eneste vi får at vide, at de skal ophøre midt i ugen, dvs. 3,5 år inde i trængslen. Om templet bygges før eller inde i trængslen. De 1290 dage Daniel nævner er fra ofringerne ophører, som er midt i trængslen, efter 1260 dage. Vi får ikke at vide hvad de 30 ekstra dage er til for, men jeg tænker at da de går ud over de 7 år, er det forberedelser til dommen, hvorfor der i Dan. 12:12 står - ”Salig er den, der holder ud og oplever 1.335 Dage”. Endnu 45 dage, som vi ikke får åbenbaret, men jeg tænker at det er selve dommen.


Relaterede nyhedsblogs

Antikrists komme [24]; Trængslen [70]; Verdensordnen [157];

Flere nyhedsblogs fra 2022