Abekopper, endnu en indøvet ondskab slippes løs

Lagt på d. 26/05-22


Udskriv


Jesus fortalte os, at endetidens afslutning ville være som veer, et billede der viser os en verden hvor krige, rygter om krige, nation og kongerige der rejser sig imod hinanden. Hungersnød, sygdomme og jordskælv vil tage til som veerne op mod en fødsel (Matt. 24:6-8).

Jeg har før vist hvordan eliten øver sig før de lukker ondskaben ud i hovedet på os. Først øvede de sig på at styrte fly ind i højhuse, og godt ti måneder efter fik verden "11. september" smidt i ansigtet, som forandrede verden for eftertiden. Da det blev det pandemitid, og eliten øvede sig i Event 201, på et globalt Coronavirus udbrud. Forberedt på at håndtere medier, fagfolk og befolkning, satte de få måneder efter ulykken fri, og verden blev igen forandret for eftertiden1.

Så øvede de sig på en elektronisk cyberpandemi, fordi de ønsker at ramme engergiforsyningerne, transportsektoren, hospitalvæsenet2. Den ulykke ligger i rørledningen, sammen med endnu en ondskab de har støbt imod os - nemlig abekopper.

I et filantropisk dokument fra november 2021, hvor ophavsrettigeden tilhører "Nuklear Trussel Initiativ" (NTI), gives der en kort sammenfatning fra en abekoppeøvelse i marts, 2021:

I marts 2021 indgik NTI et samarbejde med Münchens sikkerhedskonference for at gennemføre en bordøvelse om at reducere biologiske trusler med høj konsekvens. Øvelsen undersøgte huller i nationale og internationale biosikkerheds- og pandemiske beredskabsarkitekturer - og undersøgte muligheder for at forbedre forebyggelses- og reaktionskapaciteter for biologiske hændelser med høj konsekvens. Denne rapport opsummerer træningsscenariet, nøgleresultater fra diskussionen og praktiske anbefalinger til det internationale samfund.3

NTI er en ikke-partipolitisk, nonprofit organisation grundlagt i 2001, af bl.a. ejeren af CNN og Times Warner, Ted Turner, der til Audubon Magazine i 1996 gav udtryk for sin personlige holdning, at "En samlet verdensbefolkning på 250-300 millioner mennesker, et fald på 95 procent fra det nuværende niveau, ville være ideelt"4. Det er samme mål der findes på elitens Guidestones i Elberton, Georgia, USA, hvilke er deres ti bud indhugget i granit, hvor første bud siger, "Oprethold menneskeheden under 500.000.000 i ideel balance med naturen". Der findes virkeligt magtfulde mennesker på denne Jord, der ejer Satans hovmod og ondskab, som er villige til at udgyde så uendeligt meget død og ødelæggelse over sine medmennesker, for at pirre og nære sin egen syndige natur.

Dokumentet forklarer:

Træningsscenariet portrætterede en dødelig, global pandemi, der involverede en usædvanlig stamme af abekoppevirus, der dukkede op i den fiktive nation Brinia og spredte sig globalt over 18 måneder. I sidste ende afslørede øvelsesscenariet, at det indledende udbrud var forårsaget af et terrorangreb ved hjælp af et patogen udviklet i et laboratorium med utilstrækkelige biosikkerheds- og biosikkerhedsbestemmelser og svagt tilsyn. Ved afslutningen af ??øvelsen resulterede den fiktive pandemi i mere end tre milliarder tilfælde og 270 millioner ulykker på verdensplan

Og man tænker - det er højt uddannede mennesker der sidder og gentager coronapandemiscenariet - enten har de nået ondskabens tinde, eller også er de for uintelligente til at finde på en ny historie. I hvert fald er det umådeligt ondskabsfuldt, med fuldt overlæg at producere sygdomme i laboratorier og udgyde det som onde ånder over befolkningen, med al hvad det medfører af lidelse, sorg og tab. Men det er en hurtig måde at få befolkningstallet ned, som satanister - Ted Turnet et al. - hungrer efter i deres dæmoniske, samvittighedsløse, formørkede sind.

Dokumentet finder at regeringer skal slå hårdt til med det samme, når der sker noget:

Nationale regeringer skal vedtage en 'ingen-fortrydelse'-tilgang til pandemisk reaktion og tage foregribende foranstaltninger - i modsætning til at reagere på stigende sagsoptællinger og fataliteter, som er forsinkende indikatorer.

For at facilitere foregribende foranstaltninger uden fortrudelse, bør de nationale regeringer udvikle planer på nationalt plan, der definerer og inkorporerer 'udløsere' eller reagerer på højkonsekvensbiologiske begivenheder.

Hurtige udløsere er mundbind, nedlukninger og forsamlingsforbud, som vi har erfaret er mest skadeligt og mindst virksomt. Og det skal ske med hård, unådig og ufortrøden hånd. Hvad end det koster, hvor mange etiske barrierer man end må bryde, hvad end det retsmæssigt er strafbart - så skal regeringerne handle hovedløst og hurtigt. 

Det er "business as usual". Vi kender øvelsen - samme ondskaben som eliten fik gravet op i Event 201, forud for coronafarcen. Det skræmmende her er følgende skema, som er på side 10 i dokumentet, der beskriver deres udviklingsscenarie, startene med et terroristisk abekoppeangreb:


Bemærk: I marts 2021 foreslog øvelsen at et abekoppe udbrud ville begynde d. 15. maj, 2022. Og hvad ser vi? Den 14. maj, på klokkeslettet, starter maskineriet igen og der begynder at tikke nyheder ind.

BT og Ekstra Bladet "To personer diagnosticeret med den sjældne sygdom abekopper i England". TV 2 Nyheder d. 18 maj, "Tilfælde af sjælden abekoppevirus fundet i flere europæiske lande". 

Nyhederne ekspolderer d. 20. 

- BT, "Antallet af personer smittet med abekopper i Storbritannien er mere end fordoblet
- Kristeligt Dagblad, "Sverige betragter abekopper som en alment farlig sygdom"
- Avisen.dk, "WHO: Hastemøde om abekopper"
- TV 2 Nyheder, "WHO frygter spredning af abekopper på sommerens festivaller"

Mens det vælter ind med frygt og angstindgydende nyheder, træder vores alle sammens Allan Randrup Thomsen frem, en ligesindet løgner og bedrager5 som medierne har taget under sine vinger, og siger "Ro på", mens "Præsident Biden slår fast: 'Abekopper er noget alle burde være bekymrede over'". Eskild Petersen, professor emeritus i infektionsmedicin ved Aarhus Universitet og overlæge ved Aarhus Univeristetshospital udtrykker forvirring, for "Smitter abekopper via luft kan det blive et problem". Nu kører rouletten og medierne vrider hjernerne rundt på befolkningen igen, mens man går direkte i kødet på de "falske nyheder" for at bedyre at det jeg skriver her er forkert - for det var jo kun en øvelse - "Efter to uger er konspirationsteorierne om abekopper allerede i gang", TV 2 Nyheder, d. 23-05-2022.

Alt imens er vores allesammens Heunicke igang igen - og han har rigtig nok savnet at være leder og kommendør. "Han siger til TV 2, at myndighederne følger udviklingen tæt og "arbejder på højtryk med smitteopsporingen".6"

Lad os se hvordan det udvikler sig. Øvelsesscenariet siger at 10 januar 2023 er der 70 millioner tilfælde i 83 lande, med 1,3 millioner døde. Og om ét år er der 480 millioner tilfælde med 27 millioner døde, og på ulykkeligste vis er der 3,2 milliarder tilfælde og 271 millioner døde ved udgangen af næste år.

Hvad skal vi gøre med den information? Hvorfor gør de det og er det noget de vil lykkes med? 

I nyheden Pfizerdokument åbenbarer 1.291 opdagede skader efter "godkendelsen" viser jeg at der er dukket 1.291 bivirkninger op efter Pfizers injektionsvæske. heribland nr. 150, "Autoimmun blæresygdom" og nr. 932, "Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta" der begge er lidelser der kunne ligne abekoppervarianter. Er det et dække over vaccineskader, ligesom ukrainekrigen er et dække over coronanedlukningsforårsagede fødevarekriser?

Der er mange tanker og mange bliver ængstelige når de kikker ind i fremtidens mørke. Men vi venter frelsen fra Himmelen, Jesus der snart kalder vore navne og henter os hjem hvor vi hører til. Ud af denne verden, fuld forløsning og udfrielse fra alt der hører denne verden til, lige fra Klaus Schwab og Bill Gates, til synden i vore legemer. Vi står på det yderste af kanten til frihed, glæde, kærlighed og omsorg,  som intet menneske på denne klode endnu har oplevet. 

Mens verden raser, skal vi holde fast i håbet - JESUS KOMMER SNART!

1 Elitens øvelser bliver virkelighed
2 Eliten øver sig på en Cyber Pandemi
3 "Strengthening Global Systemsto Prevent and Respond toHigh-Consequence Biological Threats"
4 "Global Elitism: The Character Traits Of Truly Evil People", af Brandon Smith, d. 20-02-2013
5 Se evt. nyheder som "Flere løgne fra højeste sted" og "De ukyndige/løgneriske myndigheder"
6 "Heunicke indkalder til møde om abekopper", TV 2 Nyheder, d. 23-05-2022


Debat: Abekopper, endnu en indøvet ondskab slippes løs

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

  • Bodil
    d. 14-06-2022; kl. 22:00

    Tak for endnu en veldokumenteret artikel.
    Gud's fred og godt mod ????


Relaterede nyhedsblogs

Abekopper [2]; Sygdom [60];

Flere nyhedsblogs fra 2022