Vejen til et globalt Kalifat

Lagt på d. 26/05-24


Udskriv


Efterhånden som verdens lande anerkender Palæstina som en selvstændig stat, herunder Norge, Irland og Spanien1 - Malta og Slovenien menes også at følge trop2, så er det gru-opvækkende at Hizbollahs generalsekretær, Hassan Nasrallah, tilkendegiver at Hamas' terrorangreb på Israel d. 7. oktober 2023, er succesfundamentet for den kommende stat. I en artikel med titlen "Nasrallah: Det var krigen, der førte til anerkendelsen af ​​en palæstinensisk stat. Ikke en politisk forhandlingsproces", fortæller "Abu Ali Express" der fokuserer på nyheder, opdateringer og kommentarer om den arabiske verden at:

Denne aften talte Nasrallah i omkring halvanden time ved en begivenhed til ære for Irans præsident og de øvrige ofre for helikopterstyrtet. Ifølge den oprindelige plan skulle han holde en tale i morgen på 24-årsdagen for Israels tilbagetrækning fra Libanon – som Hezbollah fejrer som Sejrsdagen.
Efter at have talt i omkring en time om Irans præsident, den iranske udenrigsminister og Iran generelt, som forventet af Irans førende stedfortræder, fortsatte Nasrallah med at beskæftige sig med krigen og Israel. Jeg vil ikke kede dig med alle hans narrestreger, men jeg vil henvise til tre af de resultater af den nuværende "Tufan al-Aqsa" krig, som præsenteret af Nasrallah gennem hans unikke retoriske evner:

1. Spørgsmålet om anerkendelse af den palæstinensiske stat.
Nasrallah understreger, i det centrale og vigtigste punkt i hele hans tale (i det mindste efter min mening), at det ikke var den politiske vej, der i sidste ende førte til anerkendelsen af den palæstinensiske stat, men "Tufan al-Aqsa" krigen og modstandens faste standpunkt. I denne sammenhæng nævner han Irlands, Norges og Spaniens anerkendelse af en palæstinensisk stat, samt afstemningen i FN, hvor 143 lande støttede at give statsdannelse til den palæstinensiske myndighed.

Nasrallah siger faktisk, at der ikke er nogen fordel i processen med politiske forhandlinger, anerkendelsen af en palæstinensisk stat kommer gennem krig og modstand.

2. Øget støtte til palæstinenserne rundt om i verden.
Nasrallah forklarer, at demonstrationerne over hele verden for palæstinenserne, inklusive i vestlige lande og universiteter i udlandet, kom alene på grund af "Tufan al-Aqsa" krigen. Ifølge ham åbnede krigen den vestlige verden for palæstinenserne. Dette er den anden store præstation, som Nasrallah nævner i sin tale.

3. Israel står for retten ved internationale domstole.
Nasrallah påpeger, at takket være “Tufan al-Aqsa” står Israel for retten internationalt (både ved Den Internationale Domstol i Haag og ved Den Internationale Straffedomstol – ICC).

Udover de resultater af “Tufan al-Aqsa” som jeg detaljerede ovenfor, bemærkede Nasrallah den mirakuløse indvirkning af videoer fra Gaza på sociale medier.

Ifølge ham er det, der driver alt og forårsager de nævnte resultater, den “menneskelige følelse”. Han forklarer, at vi alle er mennesker, og videoerne fra Gaza på sociale medier får den menneskelige følelse til at identificere sig med gazanerne, hvilket har medført disse enestående resultater.3

Hvorfor er dette relevant for os? Fordi Hassan Nasrallahs pointe er et blink med øjet til alle arabiske (herunder palæstinensiske) indvandrere verden over, at deres oprør virker - at terrorisme er midlet til målet. Hvad er målet for den muslimske befolkning i Danmark? Præcis det samme som målet for Israel - at overtage landet og indstifte et kalifat. 

Lyt til disse to islamister, der åbenlyst planlægger at vælte regeringen i england og etablere et islamisk kalifat og opfordrer til infiltration af islamister i militæret og konvertere eksisterende militærofficerer til at iscenesætte et militærkup.Her er den transkriberede tekst:

Hvordan kan vi genoprette Kalifatet igen?

Så der er tre metoder, ret mig hvis jeg tager fejl. Vores brødre fra Hizb ut-Tahrir, som tror, at laver man noget græsrodsdawah (Dawah betyder "indbydelse" eller "kaldelse"), så vækker man Ummah (samfundet), men egentlig søger man magt fra en udvalgt elitær gruppe som vil give dig Nusra (støtte), og så gør du måske noget som ikke er begrænset til et militærkup, og overtager - færdig.

Så har du vores brødre, som - jeg ikke kan lide dette udtryk, de er, hvad du ville kalde fra jihadi-spektret. De siger, at nej, vi kan ikke søge Nusra (støtte), fordi de er Taghut (oprørere) og hæren er Taghut. Vi må tage det med magt. Vi skal etablere Islam med magt.

Så er der dem, som, selvom denne bevægelse har udviklet sig over tid, der siger, vent lidt, vi skal håndtere de midler vi har, med de mekanismer, vi har.

Af hensyn til følsomhed, lad os ikke nævne visse grupper. Okay, så vi vil lave Dawah og vi vil søge Nusra fra måske den militære elite, som et eksempel. Du arbejder med systemet og du har også placeret dine folk i militæret. Eller du giver dawah til folk, der allerede er i militæret. Og så, okay, når de bliver de mennesker, når de accepterer din dawah og de bliver en del af dig, skal de arbejde inden for systemet.

For at omstyrte systemet. For at ændre systemet.

Der nævnes jihad, og de færreste forstår hvad det er - det er ikke isoleret til terror-handlinger. Ganske kort, er der tre stadier i Jihad4:


Derfor er udlændingepolitikken et meget vigtigt punkt i ethvert politisk program. Har et parti ikke et ekstremt kritisk syn på hvorfra indvandre kommer, i særdeleshed hvilken religion de følger, så burde alle kassere støtten til det parti. Som f.eks. det nye parti Moderaterne.

Lad mig først minde dig om elitens nyligt afdøde spydspids Henry Kissingers ord ang. indvandringspolitikken i Europa:

Hamas’ angreb mod Israel, der bliver fejret på gaden i Berlin, indikerer, at Tyskland har lukket for mange udlændinge ind i landet, ifølge den tidligere amerikanske udenrigsminister Henry Kissinger.

"Det var en alvorlig fejltagelse at lukke så mange mennesker med en helt anden kultur og religion og begreber ind, fordi det skaber en pressionsgruppe i hvert land, der gør det", sagde den 100-årige tidligere amerikanske diplomat i et interview. med Axel Springer CEO Mathias Döpfner for Tysklands Welt TV. Axel Springer er POLITICOs moderselskab.5

Det er vigtigt at forstå alvoren i det her. Han siger endvidere:

Hamas' "åbne aggressionshandling" skal mødes med "en eller anden straf", sagde Kissinger - mens han advarede om potentialet for farlig eskalering i regionen.

"Konflikten i Mellemøsten har fare for at eskalere og bringe andre arabiske lande ind under pres fra deres offentlige mening", advarede Kissinger, mens han pegede på erfaringerne fra Yom Kippur-krigen i 1973, hvorunder en arabisk koalition ledet af Egypten og Syrien angreb Israel

Henry Kissinger advarer mod den fejlede indvandringspolitik i Tyskland, på grund af kulturelle og religiøse forskelle, der skaber interne pressionsgrupper, som kan true samfundets sammenhængskraft og stabilitet. Præcis som fortidens militærstrategi har vist det - bland folkeslagene og opløs sammenhængskraften.

Derfor bør det løbe alle med en smule indsigt i islams mentalitet, når Moderaterne siger at Danmark bør være solidarisk og op til 7.000 flygtninge om året.

Danmark ville "fint kunne" modtage op mod 7.000 flygtninge om året gennem en fælles europæisk omfordeling.

Det siger Moderaternes spidskandidat til EU–valget, Stine Bosse, i et interview med Altinget om partiets nye migrationsudspil...

Stine Bosse mener, at det vil "gavne danskerne", hvis Danmark begynder at modtage flygtninge gennem EU’s nye såkaldte solidaritetsmekanisme, vi i dag står udenfor på grund af retsforbeholdet.

"Gør vi det ikke, så fylder vi Sydeuropa op med flygtninge, og vi får ikke løst migrationsproblemet. Og så ender det her med at blive en sikkerhedsrisiko," siger Stine Bosse...

I dag står Danmark udenfor EU–samarbejdet på migrationsområdet på grund af vores retsforbehold.

Men står det til Moderaterne og Stine Bosse, bør Danmark altså skrotte forbeholdet via en folkeafstemning og træde ind i samarbejdet på lige fod med de andre EU–lande.

På den korte bane bør Danmark frivilligt tilslutte sig solidaritetsmekanismen og den fælles EU–omfordeling af flygtninge, lyder det fra Stine Bosse.

Hvis Moderaterne får held til at overbevise et flertal i Folketinget om at gå med på regeringspartiets forslag, vil det – ifølge Stine Bosse – betyde, at Danmark vil skulle modtage op mod 7.000 EU–flygtninge om året.

"Hvis man gør det op ud fra tallene, der er lagt ud nu, så vil vi skulle tage i størrelsesordenen 5.000 til 7.000 flygtninge om året. Det ville vi fint kunne," siger Stine Bosse.6

Det er af allervigtigste nødvendighed, hvis vi vil præsentere vores børnebørn for et moderland, at vi forbliver så langt ude af EU som muligt. Som handelsfællesskab er EU god, men som politisk diktator er det et mareridt. Den nye verdensorden presser sig utrætteligt på, og selvom vi i Danmark har stemt nej til at fjerne restforbeholdet, hvilket bl.a. er selvbestemmelsen over indvandring, så svarer Stine Bosse til spørgsmålet om man ikke skal respektere, at danskerne allerede har sagt nej at:

"Det gør vi også. Det er også derfor, vi ikke sætter tid og dato på, hvornår vi mener det bør ske. Omvendt bliver vi nødt til at melde klart ud og sige, at tingene går ekstremt hurtigt lige nu," siger hun og fortsætter:

"Når verden ændrer sig, så kan det godt være, vi skal spørge danskerne lidt oftere. Men man skal selvfølgelig respektere de svar, vi får," siger hun.

Kræfterne bag den nye verdensorden bliver ved, indtil befolknignen knækker! Og Moderaterne lefler for islamisterne med deres EPV-kandidat (Europaparlamensvalgkandidat).

Abdinoor Adam Hassan er af somalisk afstamning. Han er aktiv i Odense byråd, har en baggrund som socialrådgiver og har tidligere været medlem af Socialdemokratiet, som han forlod på grund af partiets højredrejning i integrationspolitikken. Hassan har deltaget i forskellige politiske aktiviteter og har markeret sig ved sine synspunkter på integration og EU-politik. Hassan har tidligere kritiseret en højredrejning i integrationspolitikken og har talt for en mere inkluderende tilgang, der anerkender de udfordringer, indvandrere står over for, og arbejder aktivt på at skabe muligheder for dem i samfundet. Han er af somalisk afstamning og har været involveret i politiske debatter om emner som indvandring og samfundsintegration. 

Han lægger vægt på flere centrale områder:

Han mener, at flygtningepolitik bør være et fælleseuropæisk anliggende. Han argumenterer for behovet for en fælles ramme, der kan accepteres af alle medlemslande, og påpeger, at det nuværende system i EU ikke fungerer effektivt. Han understreger vigtigheden af at etablere lovlige og sikre veje for flygtninge​​.

Han fokuserer også på nødvendigheden af en aktiv nærområdepolitik, hvor ressourcer flyttes tættere på de områder, hvor behovet er størst. Han ønsker at skabe håb og muligheder for unge mennesker, især i det afrikanske kontinent, hvor befolkningen forventes at fordoble sig inden 20507.

Her ses Abdinoor Hassan holde vælgermøde i Gellerup.


Hvis vi ikke ønsker at vælgermøder skal se sådan her ud, så skal vi tænke os godt om i hvilken retning vi sender vores stemme. For den retning Moderaterne har sat, ender i globalt Kalifat. Er du kvinde, så forbered dig på at gå med hijab, niqab, burka, Chador eller abaya, eller er du mand kan det blive thobe, kufi, ghutra eller salwar kameez - alt efter hvad Kalifatet beslutter. Du kan også vælge at sætte din stemme så langt væk som muligt fra galskaben.

I England er løbet kørt, hvor:

Det britiske Grønne Partis kandidat Mothin Ali, der vandt Gipton og Harehills sædet i Leeds med 3.070 stemmer, proklamerede, at hans valg var en "sejr for befolkningen i Gaza". Efter at resultaterne blev offentliggjort, råbte han "Allahu Akbar!" mens tilhængere foldede et palæstinensisk flag ud bag ham.

"Vi vil ikke blive bragt til tavshed. Vi vil hæve Gazas stemme. Vi vil hæve Palæstinas stemme. Allahu Akbar!" Ali erklærede i sin sejrstale.8

Det er et mareridt at forestille sig det foregå fra talerstolen i den danske folketingssal.

1 "Flere europæiske lande anerkender Palæstina som selvstændig stat", DR Nyheder, d. 22-05-2024
2 "Spain, Ireland, Malta, Slovenia agree to work towards Palestinian state recognition", Reuters, d. 22-05-2024
3 "Nasrallah: It was the war that led to the recognition of a Palestinian state. Not a process of political negotiation.", Abu Ali Express, d. 24-05-2024
4 Se mere i nyheden Alle troende er muslimer - Jihad forberedelse...
5 "Henry Kissinger on Hamas attacks fallout: Germany let in too many foreigners", Politico, d. 11-10-2023
6 "Moderaterne er klar til at tage 7.000 flygtninge om året: "Det ville vi fint kunne"", Altinget, d. 18-04-2024
7 "Abdinoor Adam Hassan - Moderaterne - Den fornuftige stemme", Moderaterne
8 "British candidate wins, shouts 'Allahu Akbar! A win for the people of Gaza'", Israel Hayom, d. 05-05-2024


Debat: Vejen til et globalt Kalifat

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

EU [50]; Islam til Vesten [7]; Palæstinensisk stat [23]; Politik [116]; Samfund [67];

Flere nyhedsblogs fra 2024