Okkultisme i menigheden: eksempler og metoder

Lagt på d. 09/07-24


Udskriv


For 10 år siden, skrev jeg en artikel om bl.a. okkultister i menigheden, hvor jeg beskriver hvordan Satan gennem historien har forsøgt at ødelægge kristne menigheder ved at infiltrere dem med falsk lære og konspirationer. Artiklen hedder "Den Sorte Vækkelse", og her forklarer jeg hvordan de syv menigheder i Lilleasien, som nævnes i Johannes' Åbenbaring, fungerer både som konkrete menigheder på Johannes' tid og som symbolske repræsentationer af forskellige udfordringer, som kristne menigheder har stået overfor gennem historien. Hver af disse menigheder illustrerer en bestemt måde, hvorpå Satan har forsøgt at svække menigheden og lede de troende væk fra Kristus.

Billy Crone, tidligere satanist og nu pastor for Sunrise Bible Church i Las Vegas. I et interview med Charisma Media1, fortæller han om præcis disse ting, og jeg giver her en kort oversigt over interviewet.

Han taler om satanister i menigheden, hvordan de lærer det kristne sprogbrug som "amen" og "halleluja," men bruger det ikke oprigtigt. Deres mål er at skabe uro og division indenfor menigheden. Han fortæller om en satanist ved navn Glenn, der blev trænet til at blive en ypperstepræst i sin satanistiske familie. Efter at være blevet kristen, afslørede han, at hans taktik for at ødelægge en bestemt kirke var at deltage i gudstjenester i to år og kontinuerligt sprede utilfredshed. Han sad i kirken og mumlede og klagede over præsten, kaldte menighedsmedlemmer for hyklere og kritiserede ledelsens beslutninger. Dette såede splid og mistillid, hvilket førte til kirkens ødelæggelse.

Satanister kan også vælge mere subtile metoder (udover kristen sprogbrug) for at underminere kirken. I stedet for direkte konfrontation eller hærværk, kan de arbejde sig ind i menigheden og få indflydelse ved at tage del i forskellige aktiviteter og positioner. De kan deltage i lovsangskoret, søndagsskoleundervisning eller andre menighedsaktiviteter. Ved at integrere sig på denne måde kan de sprede deres ideologier og skabe indre konflikter. Ved at opnå tillid og få ledelsespositioner kan de få mere direkte indflydelse på menighedens beslutninger og retning, indføre okkulte ideer og skabe forvirring omkring bibelens lære.

Crone fortæller endvidere at satanister, som en del af deres oprør mod Gud og kirken, udfører specifikke handlinger designet til at bryde Guds bud. Det inkluderer ritualer, hvor en del af deres initieringsritualer kan inkludere at deltage i kirker og udføre handlinger, der er i direkte modstrid med kristne principper. Dette er en del af deres overordnede mål om at udfordre og undergrave kristne institutioner. Det kan være hærværk, såsom at spraymale pentagrammer og andre okkulte symboler på kirkebygninger. Dette er ment som en måde at sprede frygt og usikkerhed blandt menighedsmedlemmerne.

Folk der identificerer sig som hekse er også fjender af menigheden. Hekse deltager i gudstjenester og mumler besværgelser og forbandelser under prædikenen, hvilket nogle fejlagtigt tror er tungetale. Deres mål er at skabe åndelig forvirring og træghed blandt menigheden. For eksempel, når præsten prædiker, kan de mumle forbandelser for at påvirke medlemmernes sindstilstand, så folk føler sig usædvanligt trætte eller uoplagte, og pastorens budskab bliver spoleret. Som satanisterne arbejder de sig ind i de forskellige menighedsaktiviteter, og mange kirker stiller ikke tilstrækkelige spørgsmål eller foretager baggrundstjek, hvilket gør det lettere for hekse at infiltrere og få indflydelse.

Billy Crone nævner et tilfælde, hvor en person i menighedens bestyrelse afslørede, at de kom fra en generation af hekse. Under et bestyrelsesmøde begyndte personen pludselig at tale om, hvordan hekse blev forfulgt under Salem-hekseprocesserne, og udtrykte vrede mod kristne. Dette afslørede, at en person med en baggrund i heksekunst havde arbejdet sig op til en betydningsfuld position i kirken, hvor de kunne påvirke beslutninger og retning.

Også frimurerne gør sit for at ødelægge. Billy Crone nævner en situation, hvor en frimurer i hans menighed modsatte sig hans prædiken om kristendommens unikke natur. Frimureren mente, at alle religioner fører til Gud, hvilket er en frimurerisk tro på pluralistisk gudsdyrkelse og universal frelse gennem gode gerninger. En frimurer i en kirke truede Billy ved at sige, "Jeg har set mange af jer komme og gå," og afslørede dermed sin magt og indflydelse som en søjle i kirken. Frimurere kan besidde høje positioner i kirken og arbejde bag kulisserne for at fremme deres egen agenda, der er i modstrid med kristen lære.

Det er forventeligt at det sker, for denne tids dominerende menighedestype, Laodikea, er en menighed uden Jesus, "Se, jeg står for døren og banker" siger Han og "om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig" (Åb. 3:20). Når Jesus ikke i menigheden, så er den blevet et redskab i Satans hånd til at ødelægge og myrde. Der er en grund til at kristendommen i Vesten lider og at folk afskyr den - og det er at der er frit lejde for vranglære, okkulte ceremonier, tungetale og kødelig underholdning, frem for åndsstyrkende bibelundervisning.

Læs også artikler som "Målrettet søgerfølsomhed - verdens invasion af menigheden" og "Åndelig og sjælelig kontrol, igennem misbrug af Guds Ord" - kik evt. under emnet Menighedesliv.

1 "Exposing the Occult in Churches Secret Societies Unveiled: Billy Crone Speaks Out", Charisma Media, YouTube, d. 05-07-2024


Debat: Okkultisme i menigheden: eksempler og metoder

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Frimureri [2]; Menigheden [1]; Satanisme [9];

Flere nyhedsblogs fra 2024