Isbjørnene forsvandt ikke, da havisen var væk

Lagt på d. 07/08-11


Udskriv


Igen viser det sig, at truslen mod isbjørnenes overlevelse er en politisk bestemmelse, og ikke virkelighed. Gore selv viser, at hans påstand stammer fra egen religiøse overbevisning1, mens faktum er at den samlede bestanddel af isbjørne er vokset fra omkring 5.000 i 1960'erne til 25.000 i dag2.

D. 15-06-2011 fortalte BT at

Solen opfører sig helt anderledes end den plejer. Og da den gjorde noget lignende i det 17. århundrede, blev jorden ramt af en kuldeperiode, der i dag går under navnet 'den lille istid'... I det 17. århundrede indtraf en periode på mange år, hvor næsten ingen solpletter blev observeret overhovedet. Perioden kaldes 'Maunder Minimum'. I samme periode blev jorden ramt af en kuldeperiode, der kaldes for 'den lille istid'.

Det var på grund af den intense kulde, at den svenske hær i 1658 kunne gå over isen ved Storebælt.

Også under en anden periode fra 1790 til 1830, hvor solen igen viste lav aktivitet, var temperaturene lave på jorden.3


Nu fortæller lektor Svend Funder med kolleger fra Grundforskningscenter for Geogenetik ved Københavns Universitet at:

havisen i Ishavet tidligere har været langt mindre udbredt end det, som flere klimamodeller i dag anser for et vendepunkt, hvorfra isen ikke nemt kan vende tilbage. I den såkaldt holocæne varmeperiode var isen flere gange under det halve af den rekordlave målte udbredelse i år 2007.


Professor Eske Willerslev, leder af Grundforskningscenter for Geogenetik kommenterer:

Man har gættet på, at det var katastrofalt for isbjørnen, hvis havisen blev væsentligt mindre end i dag. Men i virkeligheden aner vi det ikke. Funder har nu vist, at isen tidligere under "point of no return", og alligevel er vendt hurtigt tilbage. Vi ved så med sikkerhed, at det har isbjørnen altså overlevet, siden vi stadig har den i dag... Vi har sekventeret flere hele isbjørnegenomer af dyr fra hele den arktiske cirkel, og vi er i gang med at få DNA ud af isbjørnerester, som allerede er samlet ind. Nogle af dem er sibiriske isbjørne fra før varmeperioden


Det skal siges at vi her bevæger os i den "videnskabelige" verden - hvor gætteri er platformen der bygges på. Drivtømmeret der siges at være 10.000 år gammelt er dateret igennem c14 metoden, der er yderst usikker, da kulstof 14 i atmosfæren hele tiden ændrer sig, og kræver at atmosfæren altid har været som vi ser den i dag. Sandheden er, f.eks. bevist i olie og kul, der med sine formodede millioner af år, endnu indeholder meget mere kulstof end vi har i atmosfæren i dag4, at atmosfæren har været anderledes, og Bibelen fortæller at kloden ændrede sig ved syndefaldet, og selvsagt skete der meget med klimaet efter syndfloden.

Derudover er det logisk, at hvis jorden skulle være 4,54 milliarder år gammel, og naturen efter evolutionens ("videnskabens") religion udviklede isbjørnene for 200.000 år siden, så har isbjørnene overlevet lignende klimaændringer før. Som klimaguru Phil Jones erkendte efter afsløringen i Climate Gate sagen, så var der "varmere på jorden i middelalderen, end der er nu. Mellem år 800 og 1300 var der især varmere i de nordlige lande"5.

Alligevel fortsætter den politiske agenda, som fortalt i Den kolde opvarmning og Al Gore har igen stablet en begivenhed på benene, der d. 14. september skal slå endnu et slag for klimabedraget6. Han har grundlagt og er leder for The Climate Reality Project, der skal vise verden hvordan Big Oil og Big Coal bruger store summer på at sprede tvivl om klimakrisen. Og det skal nu stoppes. De store katastrofer verden ser i en grad så det nu kaldes den "nye normal", er nu ikke din skyld, men vores problem (den ønskede fællesfjende til at forene verden). Derfor skal verden igennem 24 timer tage hinanden i hånden og dele 24 timers i realitetens navn, så der kan komme fokus på klimakrisens fulde sandhed, omfang, målestok og indflydelse. Tvivlen skal fjernes og fornægterne skal afsløres. Spekulanterne har mange penge ude at svømme, men vi har noget de ikke har - realitet. Vedkommen til Al Gores nye tiltag for den Nye Verdensorden... Det skulle da ikke være underligt, hvis selskaber som Big Oil og Big Coal har sponsoreret forskning der behandler klimasagen fra en anden vinkel end den politisk orienterede der giver CO2 skylden. Hvor mange millioner kroner har politiske NGO’er og andre organisationer ikke postet ud i forskning der skal bevise deres sag? Climate Gate er et godt eksempel på det...

Der kommer sikkert mere i denne sag, men for nu - der er intet unormalt på den nordlige halvkugle, og isbjørnene har det fint. Al Gores sandhed går imod realiteterne, og han vil, som han anklager den "nye normal" for at dække over klimakrisen, lave en "ny realitet" der dækker over sandheden.

1 Al Gore, Gaia's ypperstepræst.

2 Grundlæggende om global opvarmning: Aflivning af myter.

3 "Ny istid kan ramme jorden i 2013", BT, d. 15-06-2011

4 "Videnskaben" forsøger at svare på dette problem, ved at sige at forskellige processer kan tilføje CO2 til kul og olie. Men det beviser ikke andet, end at C14 metoden vitterligt er ubrugelig. Hvor meget er henfaldet og hvor meget er tilført - ingen ved det og kan derfor ikke datere, med mindre der bygges på et etableret gæt - og ikke viden. Ls evt. "C14 date of old oil", The TalkOrigins Archice, 25-05-2011

5 Forsker-chok: Ingen global opvarmning i 15 år

6 "The Climate Reality Project"
Kilde: www.b.dk


Debat: Isbjørnene forsvandt ikke, da havisen var væk

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Al Gore [9]; Klimaforandringer [179]; Naturlig klima [40];

Flere nyhedsblogs fra 2011