FN dokument vil give 'Moder Jord' samme rettigheder som mennesker

Lagt på d. 17/05-11Som jeg fortæller i artiklen "Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt", så underskrev FN i 1993 et dokument, hvis målsætning var at "gøre naturtilbedelse til en statsreligion". Det hele hænger uadskilleligt sammen, som altid - videnskaben, afgudsdyrkelse, seksuel utugt osv. Bibelen forklarer:

"Mens de påstod, at de var vise, blev de dårer, og de ombyttede den uforkrænkelige Guds herlighed med et billede, der forestillede et forkrænkeligt menneske, fugle, firføddede dyr og krybdyr. Derfor gav Gud dem hen i deres hjerters lyster til urenhed, så de vanærede deres legemer indbyrdes; de ombyttede Guds sandhed med løgnen, ærede og dyrkede skabningen fremfor Skaberen, han, som er højlovet i evighed! Amen." (Rom. 1:22-25)

Det er ikke noget under, at selv kirkerne begynder at diskutere emnet homoseksuelle præster. Den "videnskabelige" religion kaldt evolution, viser igennem hele sit evolutionære træ, at mennesket er et dyr (og klart verden opfører sig som dyr), og derfor er det ikke underligt at Moder Jord skal have samme rettigheder som mennesket - skabningen er ombyttet med Skaberen. Det betyder at mennesket, som ethvert andet dyr der er i overtal, er en trussel, som skal elimineres. Hvis en bestanddel af dyrelivet bliver truende for et område, skal der lues ud og balanceres igen, og det gælder også menneske-dyret, som jeg så ofte har vist er formålet med konceptet "menneskeskabt global opvarmning". Mennesket er en virus der inficerer jorden, og penicillinen mod denne virus er forskellige vacciner, sygdomme, krige, aborter og hungersnød.

Bolivia vil denne måned fremlægge et udkast til en FN traktat, som giver "Moder Jord" de samme rettigheder som mennesket - den har lige bestået en indenrigslov der gør det samme for insekter, træer og alle andre naturlige ting i det Sydamerikanske land.

Buddet har til formål at få FN til at anerkende Jorden som et levende væsen, som mennesket har søgt at "dominere og udnytte" - i en grad så "mange tings velbefindende og eksistens" nu er truet.

Ordlyden kan stadig udvikle sig, men den generelle struktur er ment at skulle afspejle Bolivia's Lov om Moder Jords Rettigheder, som den Bolivianske præsident Evo Morales vedtog i januar.

Dokumentet taler om landets naturressourcer som "velsignelser". og giver Jorden en serie af specifikke rettigheder som inkluderer retten til liv, vand og rent luft; retten til at genoprette levebrød påvirket af menneskelige aktiviteter; og retten til at være fri for forurening.

Det etablerer også et præsteskab for Moder Jord, og forsyner planeten med en ombudsmand, hvis job er at høre naturens klager som får stemme af aktivister og andre grupper, inklusiv staten.


Jorden skal have krav på retten til liv, hvilket mennesket ikke engang kan give sine ufødte børn. Ordet jeg har oversat præsteskab, er det engelske ministry, hvilket også kan betyde ministerium, men hele Gaia konceptet som dyrkes her, er religion og ministeriet er således et præsteskab - en betydning ordet også indeholder - et præsteskab i Gaias dødskult. Der findes et utal af grønne aktivister derude, som påberåber nedbringelsen af menneskebestanddelen, og disse stemmer skal høres som Moder Jords klagesang om hjælp i sin livskamp mod menneskevirusset. Der er ikke de ukvemsord disse aktivister ikke har brugt om menneskeheden, og denne moderjordreligion vil bogstaveligt tage millioner af mennesker af dage - ligesom i moderkirkens mørke regeringstid under inkvisitionen.

Jorden har ret til at være fri for forurening, siger dokumentet, og forurening er CO2, som du og jeg udånder ved hvert åndedrag. Der er ingen grænser for hvor langt ned i detaljerne Moder Jords præster vil gå, for at bevise behovet for folkemord.

Det hele handler om balance, hvilket jeg også beskriver i "Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt". En Gaia Wiccaner siger på sin hjemmeside: "Vi er Wiccanere og hekse og hedninge, der vil blive den forskel, vi ønsker at se i verden. Vi ønsker at manifestere en bedre måde at drage omsorg for planeten, som vi bor på. Vores ritualer forbinder os til de fire elementer, og vi ærer det maskuline og feminine guddommelige, i perfekt balance"1. Derfor er det ikke underligt, at Bolivias FN ambassadør, Pablo Salon siger:

Hvis man vil have balance, og man tror at de eneste (væsener) som har rettigheder er mennesker eller firmaer, hvordan kan du da opnå balance?.. Men hvis man anerkender at naturen også har rettigheder, og (hvis man giver) lovmæssige formularer til at beskytte og opretholde disse rettigheder, da kan man opnå balance.


FN er dybt religiøs, og dette dokument er helt sikkert lækkerier i deres hænder. Dokumentet har intet med politik at gøre, men kommer fra religiøs tankegang:

Afspejlende indfødt traditionel overbevisning, siger den foreslåede globale traktat at mennesker har forårsaget "alvorlig ødelæggelse...som er stødende for de mange religioner, visdoms traditioner og indfødte kulturer, for hvem Moder Jord er hellig.


Bemærk at "visdoms traditioner" anser moder jord for at være hellig. Lad mig gentage Skaberens Ord: "Mens de påstod, at de var vise, blev de dårer, og de ombyttede den uforkrænkelige Guds herlighed med et billede, der forestillede et forkrænkeligt menneske, fugle, firføddede dyr og krybdyr".

Hvem er den første frivillige til at lade sig ofre for Moder Jord? Ingen! Så bliver der ikke spurgt. Uden tvivl vil de ikke-integrerbare dele af verden få med sablen!

1 "The Gaiaist Wicca"
Kilde: www.canada.com


Debat: FN dokument vil give 'Moder Jord' samme rettigheder som mennesker

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Befolkningsreduktion [45]; Evolution [58]; FN [36]; Klimaforandringer [178];

Flere nyhedsblogs fra 2011