Egyptere strømmer til stemmeurnerne

Lagt på d. 20/03-11


Udskriv


Blot fem uger efter at præsident Mubarak blev tvunget til at træde tilbage, havde anslået 45 millioner egyptere mulighed for at stemme "ja" eller "nej" til en pakke af forfatningsændringer.


Som jeg havde forventet (selvom meget hurtigt kan ændre sig igen) fremmes demokrati i mellemøsten, og Ægypten er et forbillede i mellemøsten. Emad Gad, en politisk forsker, fortalte til Information i oktober 2007, at Ægypten i forbindelse med et religiøst kontra politisk miljø "i mange sammenhænge er et forbillede"1 - i kontekst i Mellemøsten. Han fortæller i sammenhæng at:

Sagen er, at folket reagerer mod sin egen fattigdom og magtesløshed ved at omklamre religionen


Thomas P.M. Barnett, der er ivrig fortaler for globalisering, og som igennem mange år har arbejdet for at finde vejen til globalisering på højt politisk niveau, forklarer i sin bog "The Pentagon's New Map" om måden at forene den ikke-integrerbare del af verden (kløften) med den integrerede del (kernen). Vores fjende er ikke religioner (Islam) eller steder (Mellemøsten), men en tilstand - afkoblethed. Denne fjende kan kun overvindes ved at skabe lige vilkår for alle mennesker på hele kloden. Som han bl.a. skriver:

Denne globale vej kunne gøres utilstrækkelig med "Jeg har mit, så til helvede med dig!". Det er en verden fyldt med mure mellem de fungerende og ikke-fungerende regioner af den globale økonomi2


Med andre ord: Vi skal indlemme den ikke-integrerbare del af verden, og give dem samme økonomiske vilkår som vi har. Han giver som eksempel at EU finder Tyrkiet for anderledes til at blive medlem, hvilket underforstået er med til at forhindre globalisering. Og som han skriver:

Hvis afkoblethed er den sande fjende, så er fjenderne vi sigter imod i denne krig, dem som befordrer det, styrker det, og terroriserer dem som søger at overvinde det, ved at række ud til den større verden3


Da afkoblethed anses for at være den reelle fjende, er Danmark en fjende af den Nye Verdensorden når vi igennem forbehold, national følelse og uvillighed til at afgive suverænitet, befordrer og styrker denne afkoblethed. Planen er altså at forsøge at nedrive det globale apartheid, og økonomi er midlet.

Som jeg fortæller i nyhedsbloggen "Tumulten i mellemøsten" ang. Mellemøstens oprør og tale om demokrati, så er demokrati Illuminati's middel (jf. deres protokoller) til at overtage folkeslagene, ved at folket med egne munde, ved stemmeurnerne, nedkalder det sidste verdensrige over sig, Illuminati's djævelske plan, og således lade verden tro at de er medbestemmende, og at riget der skal knuse hele verden, er frelsen for alle.

Oprøret mod diktaturet i Mellemøsten, minder unægteligt om bondeoprøret mod monarkerne under den Franske revolution, som var anstiftet af Illuminati. Mottoet "Frihed, Lighed, Broderskab" som lød under revolutionen, minder meget om planen for globalisering, og Illuminati's protokoller overlader intet til fantasien:

I alle jordens hjørner bragte ordene "Frihed, Lighed, Broderskab", takket være vore skjulte agenter, hele legioner til vore rækker, som bar vore bannere med entusiasme. Og hele vejen igennem var disse ord fordærvende orme i arbejde, som trængte ind i goyim's (folkemængdens) trivsel, og gjorde overalt en ende på fred, ro, solidaritet og ødelagde alle grundlagene for goya staterne. Som du vil se senere, hjalp dette os til triumf: det gav os muligheden, blandt andet, for at få masterkortet i vore hænder - ødelæggelse af privilegier, eller med andre ord af selve eksistensen af goyim's aristokrati, klassen som var det eneste forsvar som folket og landene havde imod os. På ruinerne af goyim's evige og slægtslige aristokrati, har vi bygget et aristokrati af vores uddannede klasse, styret af pengenes aristokrati. Kvalificeringen for dette aristokrati, har vi etableret i rigdom, som er afhængig af os, og i indsigt, for hvilken vore lærde ældste giver drivkraften.

Vores triumf er blevet gjort lettere ved det faktum, at i vores relationer med mennesker, som vi ønskede, har vi altid arbejdet på de mest følsomme strenge af det menneskelige sind, på kontant kontoen, på grådigheden, på umætteligheden af menneskets materielle behov; og her en af disse menneskelige svagheder, hver for sig, er tilstrækkelig til at paralysere initiativ, for det overleverer menneskets vilje til disposition for den, som har købt deres aktiviteter.


Som revolutionen menes at have givet folket frihed, men som gav Iluminati værktøjet til at vælte Europas monarker, er nutidens Mellemøstlige tumult tilsyneladende redskabet til at bringe kunstig frihed til folket, igennem såkaldt demokratisk ledelse. Libyens Gadaffi, og Ægyptens Mubarak er "monarkerne" der nu væltes af folkenes opråb: "Frihed, Lighed, Broderskab". Illuminati lægger igen ordene i folkets munde, så de med entusiasme løber med Illuminati's bannere. Danmark er én af bannerførerne, som nu er i krig for at opfylde Illuminati's mål.

Vore penge skal kanaliseres ud i verden, for at etablere økonomisk balance med totalt global kontrol til følge. Som Lord Christopher Walter Monckton sagde om klimadebatten (eller mangel på samme):

...det er det eneste mål for hele denne globale opvarmnings konference, at etablere mekanismen, strukturen, og frem for alt, finansieringen af en global regering. For at gøre det, vil de tage de kæmpe store økonomiske ressourcer fra de vestlige lande, som der behøves5
.

Måske vil vi blive vist, at vores arbejdskraft, vore hårdt tjente penge, kanaliseres ud i verden for at bringe lighed, og dermed købe os fred. Men Illuminati (Rothschild som ejer hele pengesystemet) sluger pengene og opbygger deres globale rige til deres øverste despot, deres messias, Antikrist, som Gud har fortalt så meget om i sit Ord.

Tiden rinder ud. De ti riger som Illuminati igennem deres organisation Club of Rome visualiserede tilbage i 19726, og som nu er vist frem på EU's hjemmeside7 (Club of Rome's kreation), formes i hast, og snart vil despoten Antikrist stå frem og lede verden, på verdens egen påkaldelse, ind i trængslen, vreden, som er en tid hvor "Mennesker skal dåne af rædsel og gru for det, som kommer over jorderige" (Luk. 21:26). Der er som i Noas dage kun én udvej, og det er igennem døren, Jesus Kristus, hvor vi "retfærdiggjorte ved hans blod, frelses ved ham fra vreden" (Rom. 5:9).

1 "'Egypten er ikke klar til demokrati'", Information, d. 03-10-2007

2 "The Pentagon's New Map", af Thomas P.M. Barnett, side 56.

3 Samme sted, side 49.

4 Zions Protokoller, protokol nr.1, punkt 26-27.

5 Klimatopmødets resultat

6 Se "Verdens nuværende ti kongeriger" i artiklen "Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt".

7 "Where", European Commission
Kilde: www.dr.dk


Debat: Egyptere strømmer til stemmeurnerne

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Konspiration [53]; Kontrol [92]; Mellemøsten [72]; Politik [116]; Verdensordnen [157];

Flere nyhedsblogs fra 2011