12.000 fodboldbaner til natur hvert år

Lagt på d. 09/04-11


Udskriv


I artiklerne "Klimapolitik og Verdensordenens udøvende arm" og "Den globale opvarmning, og sammensmeltning." fortæller jeg om Agenda 21, og et mindre naturfredningsprogram kaldt "World Heritage Areas in Danger", som har til fordel at føre naturen tilbage til tiden, før menneskets hærgen. Det er naturligvis et gudløst og pseudovidenskabeligt verdensbillede, for mennesket blev skabt sammen med kloden, inden for seks dage.

Der har været mange praj om, at der ved næste valg vil blive indsat en rød regering, med Bilderbergmedlem Helle Thorning-Smidt som kransekagefigur, og mon ikke de kontrollerede medier gør sin magi, så planen lykkes? Hvis denne røde regering sættes på toppen af Dansk politik, vil følgende ske:

Et areal svarende til 12.000 fodboldbaner eller den sydfynske ø, Ærø, skal hvert år lægges om fra landbrugsjord til beskyttet natur...- Vi vil gøre Danmark grønnere ved at lave mere skov og mere natur og helst i nærheden af byerne...Ifølge planen skal 8.500 hektar landbrugsjord hvert år lade livet for naturzone, som ikke kan opdyrkes. Til gengæld bliver landmændene kompenseret for deres jord.

- Vi forestiller os, at man tager landzonen, som vi kender den i dag, og opdeler den i to forskellige zoner, produktionszone og naturzone. Og i naturzonen, der skal naturen have fortrinsret


Vi ved, ud fra Bibelens profetier, som indtil i dag har vist sig sande, at der vil komme en tid, hvor fødevarer vil blive vanvittig dyre1, og et bidrag til den opfyldelse, vil være at fjerne 12.000 fodboldbaner af den danske landbrugsjord, hvert år. Det vil desuden også bidrage til en kommende befolkningsreduktion. Staten køber jorden af bønderne, og jorden vil da være under Statens varetægt. Skønt det er Danmarks land, din og min jord, har Staten købt den, og så at sige, givet den til naturen - taget den ud af vores rækkevidde til brug for føde. Da Gud viste mennesket ud af Edens have, sendte Han det ud i verden, for netop at dyrke jorden (3. Mos. 3:23). Gud havde sagt til Adam, at Jorden skal: "være forbandet for din Skyld; med Møje skal du skaffe dig Føde af den alle dit Livs Dage; Torn og Tidsel skal den bære dig, og Markens Urter skal være din Føde; i dit Ansigts Sved skal du spise dit Brød, indtil du vender tilbage til Jorden " (1. Mos. 3:17-19)

Det er den danske version af Agenda 21, der vil gøre 50% af Amerika til vildland, tilmed med zoner forbudt for mennesker.

Hvis den røde regering kommer til, vil dette opfyldes i 2020. Beholder vi en borgerlig regering, ser det ikke bedre ud, for som venstres fødevare- og landbrugsordfører Henrik Høegh siger:

- Det er rimelig uambitiøst. Deres mål i 2020 er det, som vi vil nå i 2015 med vores mål...Han påpeger, at regeringens plan, "Grønt Vækst", er mere ambitiøs end Socialdemokraternes, når det kommer til arealet, der bliver udlagt til natur.


Det er politisk set ligegyldigt hvem der sidder på toppen, for politikken handler ikke om den frie mening, eller det frie valg, men fremstilles på verdensplan, for verdens partier og regeringer at tage stilling til. Der er ingen som selv finder og danner sine mærkesager, men mærkesagerne produceres, og partierne kan så bruge kræfterne på at gætte sig frem til, igennem målinger m.v., hvilke holdninger der giver flest stemmer. Demokrati er et fatamorgana, og det frie valg begrænset af diktatoriske muligheder.

Grøn vækst er et landbrugsudspil. Det her er et naturudspil. Det handler om, hvordan vi gør Danmark grønnere, siger Mette Gjerskov til DR Nyheder


I Illuminati's protokoller skriver de:

Kvægenes (goyim) aristokrati, som en politisk kraft, er død - Vi behøver ikke at tage hensyn til det; men som landejere kan de stadig være skadelige for os, ud fra det faktum at de er selvstændige i de ressourcer hvorpå de lever. Derfor er det afgørende for os, for hver en pris, at fratage dem deres jord. Dette mål vil bedst opnås ved at øge byrderne på landmæssig ejendom - ved at laste landjord med gæld. Disse mål vil kontrollere landbesiddelse og holde den i en tilstand af ydmyg og ubetinget underkastelse.2


Det er skrevet i protokollen kaldt "Overtagelses Teknik". Vore politikere, der i Illuminati's øjne er en død magt, kalder det at gøre Danmark grønnere, mens den styrende elite kalder det berøvelse af land, for magtovertagelse.

1 Se f.eks "FN frygter sult pga. dyrere mad" og "Klimaafgifter på køer og grise"

2 Protokol 6, punkt 4
Kilde: www.dr.dk


Debat: 12.000 fodboldbaner til natur hvert år

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Befolkningsreduktion [45]; Kontrol [92]; Verdensordnen [157];

Flere nyhedsblogs fra 2011