Ophiuchus, slangeholderen

Lagt på d. 04/10-11


Udskriv


Jordens position har ændret sig. Dens hældning har ændret sig så meget, de sidste 3.000 år, at dens position i forhold til solen har krævet endnu et stjernetegn indskrevet i dyrekredsen / Zodiac'en, da der er dannet et mellemrum mellem stjernetegnene på flere dage. Ophiuchus, slangeholderen har fået sin plads mellem 30. november til 12. december. Det har selvfølgelig skabt stor furore i den astrologiske verden, for hvad betyder det at alle får rykket sit stjernetegn? Nogle er nærmest i identitetskrise, mens andre kalder fortvivlelsen for tåbelig, for det astrologiske samfund har studeret det, og dannet konsensus, at når de bruger de gamle formularer og algoritmer - så virker de endnu!1. Det trettende tegn er selvfølgelig således ikke officiel, og man holder fast i at dyrekredsen afspejler året, med de fire årstider der har en begyndelse, midte og slutning. En tidligere astrolog jeg kender, fortalte mig at den astrologi vesten bruger, er afkoblet stjernetegnene, og forholder sig kun til den datomæssige del af årsopdelingen, fordelt i tolv lige store dele, 30 grader pr. tegn. Det svarer vel til at afkoble kristendom fra Bibelen, for astrologien som koncept er netop "læren om en formodet sammenhæng mellem himmellegemernes stilling og begivenheder på Jorden, især menneskets skæbne"2. Slangeholderen er ikke et stjernetegn, men et stjernebillede, siger de, på trods af at stjernetegnene ikke længere er dækkende for hele året.

For at forstå betydningen af den astrologiske verdens benægtelse, så vil et menneskes stjernetegn forskydes én grad, hvert 72. år. Det betyder at i løbet af 13.000 år, vil et stjernetegn være forskubbet et halvt år. Sig da ikke, at det ikke har astrologisk betydning. En person født i vandmandens tegn, vil påstås at være løve - hvor er astrologiens seriøsitet henne? Det er jo latterligt... Men, problemet er som sagt løst, når atrologien er afkoblet himmellegemerne.

Ja, man må le af den forvirrende verden af okkultisme, og ønske tilbage med held og lykke med deres konsensus, og deres forsøg på at trække tiden før det astrologiske samfunds skæbne ender som Ægypten i fordum: "Ægyptens Forstand står stille, dets Råd gør jeg til intet, så de søger Guder og Manere, Genfærd og Ånder" (Es. 19:3). Måtte de dog lytte til Skaberen af stjernerne, der advarer: "når du løfter dit Blik til Himmelen og ser Solen og Månen og Stjernerne, hele Himmelens Hær, så vogt dig for at lade dig forføre til at tilbede og dyrke dem" (5. Mos. 4:19)

Skal man forstå Guds tale i 1. Mos. 1:14 om Solen og Månen og stjernerne som "skal være til Tegn og til Fastsættelse af Højtider, Dage og År", og lytte til deres vidnesbyrd, så har slangeholderen, et spændende vidnesbyrd - særligt i disse sidste dage. Selvom man har kendt til dette stjernetegn / billede i tusinder af år, er det alligevel interessant at det nu findes frem for at udfylde (ende)tiden der ikke var dækket af et stjernetegn.

Det er interessant at der siges om Antikrist at "han skal sætte sig for at ændre Tider" (Dan. 7:25), når der her kort før hans tid, skubbes i stjernetegnene. Der er uden tvivl en okkult drivkraft i verden i dag, der vedholdende tager til i styrke, som trængslen nærmer sig. Den verden har sine planer, og på magisk vis samspiller verdens begivenheder - styret af verdens fyrste, Satan (som allerede er dømt, Joh. 12:13; 14:30; 16:11) - om at forberede kloden for det kommende verdensrige under netop Antikrist. Derfor er det ikke underligt, at der nu kommer dette stjernetegn, som forkynder for os, at slangeholderen kommer.Slangeholden (Ophiuchus også identificeret som Asclepius) er i den græske mytologi en person, kendt som læge og medicinens gud. Han lærte om planternes medicinale kraft, da han slog en slange ihjel, for der kom en anden slange og genoplivede den med urter. Han lærte endda selv med tiden at genoplive de døde. Men Hades blev vred over alle de sjæle hans domæne ikke fik, og lokkede Zeus til at slå Asclepius ihjel med et lyn. Zeus placerede ham, som ærefuld tilkendegivelse af hans helbredende evner, på himmelen blandt sine slanger.

Den okkulte, astrologiske betydning af stjernetegnet, er at personer født under Ophiuchus, er meget nysgerrige, åbne for forandring, passionerede og meget jaloux. Det siges at de vil kunne blive gode arkitekter eller bygningskonstruktører (ligesom den okkulte verdens store Arkitekt - Satan selv). Forandring er jo krigsråbet for denne tid, hvor vi går fra en gammel verdensorden til en ny. En anden fortolkning af navnet Ophiuchus, kan også være "Slange Bringeren", at slangen bringes frem. Der ligger helt klart en betydning i dette, som taler om den forandring, det paradigme skift der er bestemt for verden i den kommende tid.

Men hvis "Himlen forkynder Guds Ære, Hvælvingen kundgør hans Hænders værk" (Sal. 19:1), som David siger i salmen, og hvis stjernerne "skal være til Tegn og til Fastsættelse af Højtider, Dage og År", som citeret, kan der så være et sandt, uforvrænget budskab i dette stjernebillede? Gud selv nævner flere navngivne stjerner i Job. 38:31-32, syvstjernen (Pleiades), Orion, Bjørnen (Arcturus) og endda Mazzaroth'en et hebræisk ord for de tolv stjernetegn. Sal. 147:4 siger at Han endda har givet alle stjernerne navne. Hvad betyder Ophiuchus i Bibelens lys?

Dette stjernebillede består af 134 stjerner. Den klareste stjerne i slangens nakke, kaldes på hebræisk Unuk, hvilket betyder at omfatte, omgive, omringe, indhylle. Et andet hebræisk navn er Alyah, der betyder den forbandede. Den næst klareste stjerne hedder på Arabisk Cheleb eller Celbalrai, der betyder den indhyllende / omsluttende slange.

Den klareste stjerne i Ophiuchus, findes i hans hoved, og hedder på arabisk Ras al Hagus og betyder hovedet på ham der fastholder. En anden stjerne hedder på hebræisk Triophas, og betyder træde under fode og i Ophiuchus' fod findes Saiph som betyder knust.

Stjernebilledet viser altså kampen mellem Jesus og Satan - eller rettere Satans kamp mod Jesus. Jesus hvis hæl blev knust, lige som slangens hoved skal blive det (1. Mos. 3:15). Som billedet skildrer, strækker slangen sig efter kronen, hvilket Gud afslører har været Satans ønske fra begyndelsen: "Du, som sagde i Hjertet: "Jeg stormer Himlen, rejser min Trone deroppe over Guds Stjerner, tager Sæde på Stævnets Bjerg i yderste Nord, stiger op over Skyernes Højder, den Højeste lig" - ja, ned i Dødsriget styrtes du, nederst i Hulen!" (Es. 14:13-15). Det er præcist det, stjernetegnet forkynder.

Det er interessant at det er dette stjernebillede der udfylder den tomme plads i denne tid, hvor Satan snart er færdig med at opbygge sit rige, som han uden tvivl har sine planer om at cementere sin trone i, i evighedernes evigheder - at være den højeste lig. Men han skal knuses, tillige med hans rige, og kastes nederst i afgrunden. Slangeholderen (Jesus) vil binde (holde) ham i tusinde år (Åb. 20:2-3). Se også Komet P17 / Holmes


1 "What's Your (New) Sign?: Debunking a Zodiac Controversy", ABC News, d. 13-01-2011

2 "astrologi", Den Danske Ordbog


Debat: Ophiuchus, slangeholderen

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Falsk religion [82]; Rummet [9]; Tidens ende [78];

Flere nyhedsblogs fra 2011