Afsløret - kapitalist netværket der styrer verden

Lagt på d. 30/10-11Hele verden venter på at noget drastisk skal ske. Verden er på vej mod kaos, og stemmerne der forsøger at fortælle det, er mange. I 2010 talte mange om nedsmeltning af både militær og økonomi1, og allerede i 2008, da krisen - dvs. "Programmet for en Økonomisk Verdensorden" - startede, talte man om at Wall Street kunne komme ind i en ny depression2. Siden da har aviserne været fyldt med mørke spådomme, og det stopper ikke - det fortsætter. Hvorfor?

Der er én der bestemmer denne verdens gang, og det er Skaberen selv. Når Hans tid er ret, får verdensmagten, eliten, frie hænder til at føre sine planer ud i fuld eksistens. Ind til da må eliten, Illuminati, arbejdende under dække, modellere verden til at passe planerne, uden det hele falder fra hinanden for tidligt. Indtil Skaberen giver grønt lys, vi verden holdes så meget i ro, som muligt. Der kan komme flere store forandringer, men intet der giver den gamle verdensorden det endelige dødsstød, før Skaberens plan for udryddelse af ondskaben igangsættes.

Opstanden ved Wall Street er endnu et kontrolleret oprør, anstiftet af Illuminati selv. Hvad er udbyttet? Det vil vise sig, men denne afsløring - undersøgelsen af verdens styrende kapitalister - kan være et led i at lægge en dæmper på en frustreret befolkning. Der er to vigtige punkter i artiklen.

1) Det afgørende er, ved at identificere arkitekturen af den globale økonomiske magt, vil analysen bidrage til at gøre det mere stabilt. Ved at finde de sårbare aspekter af systemet, kan økonomer foreslå foranstaltninger for at forhindre fremtidige sammenbrud breder sig gennem hele økonomien.

2) En ting vil ikke kime med nogle af demonstranternes påstande: Det er usandsynligt at super-enheden er det forsætlige resultat af en sammensværgelse om at regere verden. Sådanne strukturer er i naturens sag almindelige


Man fortæller altså at fordi denne analyse er lavet, så kan man forhindre et kollaps. Der ligger ydermere i talen "foranstaltninger for at forhindre fremtidige sammenbrud", at Illuminati kan bruge analysen til, med politisk magt, at holde økonomien i fortsat strammere tøjler. Men der siges også at konspirationsteorierne om en økonomisk topstyret verdensorden, blot er tom konspirationsteori. Så opstanden på Wall Street kan være megafonen til at forstumme al talen om en global økonomisk verdensorden - som eks. Gordon Brown3, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel og Tony Blair4 talte så meget om i 2009 - og selvfølgelig EU i 20085.

Artiklen fortæller:

Som protester mod finansiel magt fejer over hele verden denne uge, kan forskere have bekræftet protestanternes værste frygt. En analyse af forbindelserne mellem 43.000 transnationale virksomheder, har identificeret en relativt lille gruppe af firmaer, primært banker, med uforholdsmæssig magt over den globale økonomi.

Undersøgelsens antagelser har tiltrukket sig nogen kritik, men kompleks systemanalytikere kontaktet af New Scientist siger, at det er en enestående indsats for at udrede kontrollen i den globale økonomi... Ideen at få bankforbindelser kontrollerer en stor del af den globale økonomi, er måske ikke en nyhed for New York's Occupy Wall Street bevægelse, og protesterne andre steder.


Udfaldet af analysen viser ud fra en database med 37.000.000 firmaer, hvor 43.060 er transnationale, at 1.318 transnationale firmaer har økonomiske aktiver hos hinanden, og repræsenterer således 60% af den globale omsætning. Yderligere er der en super-enhed på 147 firmaer der kontrollerer 40% af hele netværket. I top 20 af firmaer fremstår bl.a. Illuminatis JPMorgan Chase & Co, The Goldman Sachs Group og Bank of America.

Det kan være rigtigt, at der på dette niveau ikke er direkte konspiration om verdensmagt. Men hvis disse analytikere træder et skridt længere tilbage, så vil de få øje på laget over brugen af verdensøkonomien, hvor de ikke vil finde andet end konspiration. Illuminati ejer hele det økonomiske system som disse firmaer bruger. Rothschild familien sidder på nationalbankerne i dag. For 10 år siden, havde lande som Irak, Iran, Afganistan, Nordkorea, Cuba, Libyen og Sudan ikke en Rothschild ejet nationalbank. 911 blev igangsat med bl.a. det formål, at skabe en årsag til at gå imod disse lande, under programmet "Krig mod Terror". Irak og Afghanistan er faldet, og nu også Libyen. Klodens systemer rives ned og genopbygges efter Illuninatis planer - "Order ab Chaos" er deres motto - "orden ud af kaos". De vælter korthuset og bygger det om, som de vil have det.

I bund og grund viser denne artikel os, hvor let det er for Illuminati at kontrollere verdensøkonomien. Det er ikke forbrugerne af økonomien der er direkte skurke - selvfølgelig misbruger de deres status i systemet mod andre - men ejeren, dem der kontrollerer systemet er skurkene. Og Skaberen har fortalt os forbrugere, at deres formål men kontrol over systemet, er at "ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller dets navns tal" (Åb. 13:17). Dyret er her et billede på deres despot, Satans søn, fortabelsens søn, der sammen med Satan selv vil være enevældig konge over hele jorden: "dragen (der er et billede på Satan) gav det (dyret) sin kraft og sin trone og stor magt" (Åb. 13:2).

Det er en spændende tid vi lever i. Vi står over for store profetiske opfyldelser. Brik for brik lægges puslespillet, og det billede der tegner sig er præcis som Skaberen sagde det. Det viser os at Skaberen er uden for vores tidsdomæne. Han er uden for denne verden og dette univers. Derfor er det Ham, vi skal sætte vores lid til om udfrielse fra ondskaben. Én person kan ikke løfte den anden op af det bundløse havbasin, der skal én der ikke er i vandet til at gøre det, og det er Bibelens Gud.

1 2010 - gennemgribende nedsmeltning?

2 Wall Street er på vej mod 'ny depression'

3 "UK's Brown: Nu er tiden til at bygge global samfund her", "Brown ser 'ny verdensorden' efter krise"

4 Sarkozy, Merkel, Blair påberåber ny kapitalisme

5 EU vil have nyt system for verdens finanser
Kilde: www.newscientist.com


Debat: Afsløret - kapitalist netværket der styrer verden

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Konspiration [53]; Kontrol [92]; Verdensordnen [157]; Økonomi [100];

Flere nyhedsblogs fra 2011