Insekt har ikke fået sex i en million år

Lagt på d. 21/07-11


Udskriv


Et studie har vist at vandrende pinde reproducerer uden at parre sig:

Canadiske studier af insektarten vandrende pind viser, at visse underarter lever og reproducerer uden seksuel kontakt...Hunnerne reproducerer via såkaldte jomfrufødsler uden brug af æg-befrugtning fra hanner.

I stedet producerer hunnerne genetiske kloner af sig selv.


Formålet med dette studie ses selvfølgelig i evolutionsøjemed:

Tidligere blev aseksuel reproduktion associeret med at være evolutionens 'døde ender', fordi den type organismer historisk set er uddøde


Både mennesker og dyr formerer sig på grund af seksualdrift. Hvis denne seksualdrift ikke var der, ville livet uddø. Hvor kommer denne drift fra? Har dyr en bevidsthed der har frembragt denne drift, for at de bekymrer sig om sin arts overlevelse? Enhver logik vil sige, at de med overlæg er skabt med denne drift. Intet dyr tænker på at sikre artens fremtid - dyr forsvarer kun sit eget liv, og sine ungers liv.

Tydeligere bliver det at dyrene er skabt med reproduktionsevnen, for når omtalte vandrende pinde ikke engang har en seksualdrift, hvor i al verden kommer så evnen, formålet, tanken om at reproducere sig fra? Bekymrer disse insekter sig om den kommende generation? Hvis de ikke har en drift, hvad forårsager så at de formerer sig?

"Videnskaben" vil sige at min tanke er ignorant og uoplyst. "Videnskaben" har bygget en stor spilleplade med mange spilleregler op omkring livets oprindelse, f.eks. at dyr efter evolutionær proces løber i flok for at beskytte sig/arten mod rovdyr, en evolutionær udvikling for overlevelse. Men det er stadig kun sine egne liv, de løber for at redde. De vender ikke om for at hjælpe et faldent familiemedlem. "Besværet" med at skulle finde sig en mage, er en evolutionær fordel - og dermed logisk, set i lyset af naturlig udvælgelse - for generne re-kombineres og den fysiske tilstand vedligeholdes.

Men hvorfra kommer arternes usynlige kraft, evne og drift til at formere sig? Fra ukontrolleret tilfælde? Hvad med eks. mælkebøtter hvis frø har "vinger", så de kan sprede sig med vinden? Ligger der nogen form for intelligens i mælkebøtten? Hvad med ahorntræet, der danner helikopterlignende frø så de kan bæres og spredes af vinden? Har træerne og blomsterne tænkt sig frem til denne egenskab? Hvor kommer den intelligens fra? Hvor kommer erkendelsen af behovet for de udformninger fra?

"Derpå sagde Gud: "Jorden lade fremspire grønne Urter, der bærer Frø, og Frugttræer, der bærer Frugt med Kærne, på Jorden!" Og således skete det. Jorden frembragte grønne Urter, der bar Frø, efter deres Arter, og Træer, der bar Frugt med Kærne, efter deres Arter...Gud skabte de store Havdyr og den hele Vrimmel af levende Væsener, som Vandet vrimler med, efter deres Arter, og alle vingede Væsener efter deres Arter." Og Gud velsignede dem og sagde: "Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Vandet i Havene, og Fuglene blive mangfoldige på Jorden!"" (1. Mos. 1:11-12, 21-22).

Gud befalede den orden vi kan observere i dag. Det er det eneste der giver mening - med mindre man lever i "videnskabens" eventyr, hvor frøen ved et kys (tid) kan blive en prins.

Også os mennesker har Gud befalet at formere sig: "Gud sagde til dem: "Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Jorden" (1. Mos. 1:28). Han har givet os kreativitet, og med den kreativitet misbruger mange den seksuelle drivkraft. Vi har ikke selv opfundet den seksuelle drivkraft, vi har fået den som resultat af intelligent overvejelse fra Skaberen, ellers ville en mand ikke forlade sine forældre for at leve med sin hustru, og ligeledes ville dyrene ikke finde en mage, og livet ville uddø. Hvad andet end Guds befaling forårsager at disse vandrende pinde reproducerer?
Kilde: politiken.dk


Debat: Insekt har ikke fået sex i en million år

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Evolution [58]; Seksualitet [34]; Skabelse [17];

Flere nyhedsblogs fra 2011